“ปั้น ปรุง เปลี่ยน เกษตรอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม”

เป็นวิสัยทัศน์ของ ท่านณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ชี้นำแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร 𝐆𝐞𝐧𝐢𝐮𝐬 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 ตลอด 6 หลักสูตรที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้ง พร้อมกับหลักสูตร 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐆𝐀 ที่มีชื่อว่า “𝐃𝐈𝐏𝐑𝐎𝐌 𝐆𝐞𝐧𝐢𝐮𝐬 𝐀𝐆𝐑𝐎 𝟑𝟔𝟎” ครับ!!

สมัครได้แล้ว ที่นี่!! 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://forms.gle/1dSVTNtWhJYVWvMg9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: @𝒈𝒆𝒏𝒊𝒖𝒔𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 (มีเครื่องหมาย @ ด้วย) (𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤! 👉 https://lin.ee/SZ6NEhZ)

กลับมาเป็นครั้งที่ 6 แล้ว กับหลักสูตรภายใต้บ้านที่มีหลังคาอันแข็งแกร่งอย่าง 𝐆𝐞𝐧𝐢𝐮𝐬 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 คราวนี้มากับหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับนักธุรกิจเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่โลกใหม่ (New World) กระชับมือกันให้มั่นแล้วมาพัฒนาทักษะรอบด้านแบบ 360 องศาเลย!

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) และขนาดกลาง (Medium) ด้านเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรเชิงท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร รวมถึงผู้สนใจทำเกษตรสมัยใหม่เชิงธุรกิจจากทั่วประเทศ

ปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

💜 เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 6 วิชา (12 ชั่วโมง)!! ก่อนทำข้อสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเหลือ 70 กิจการในรุ่นนี้

💙 เรียนในห้องเรียน 6 วัน!! (ได้เจอหน้ากันซะที ตามเสียงเรียกร้อง!!)

💜 เรียนนอกห้องเรียน 5 วัน!! (ห้องเรียนที่น่าอิจฉา ไปฟินกันที่เชียงราย!!)

💙 รับคำปรึกษาแนะนำธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ขาดไม่ได้เลย ประโยชน์สุด!!) โดยแบ่งการดูแลจากอัจฉริยะโค้ชทั้ง 2 ทีม คือ Tech Solution และ Product & Service Hero ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 3 เดือน โดยมีการ consult ในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์เป็นระยะๆ

💜 ผู้มีผลงานโดดเด่น 35 ราย จะได้รับการต่อยอดเชิงลึก และทดสอบตลาด ฟรี!!

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

💚 รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2565

💚 ส่งสินค้า/เอกสารอธิบายธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2565

💚 เรียนออนไลน์ 6 วิชา วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2565

💚 ทำข้อสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

💚 ประกาศผลการคัดเลือก 70 กิจการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

💚 พิธีเปิดกิจกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2565

💚 เรียนในห้องเรียน วันที่ 6-11 มิถุนายน 2565

💚 เรียนนอกห้องเรียน+เวิร์กชอปในพื้นที่จริง วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

💚 กิจกรรมต่อยอดเชิงลึก และทดสอบตลาด เดือนสิงหาคม 2565

💚 พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร เดือนสิงหาคม 2565 (เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 เรียนครบเกิน 90% ของวันเรียนที่กิจกรรมกำหนด)

หลักสูตรนี้ “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” เพราะสนับสนุนโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารด้วยตนเอง ตลอดหลักสูตร) มีการวางเงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท โดยต้องเข้าเรียนเกิน 90% ของวันเรียนที่กิจกรรมกำหนด และจบหลักสูตรด้วยเกรด 2.00 ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง  𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: @𝒈𝒆𝒏𝒊𝒖𝒔𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 (มีเครื่องหมาย @ ด้วย) (𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤! 👉 https://lin.ee/SZ6NEhZ) 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: 𝑮𝒆𝒏𝒊𝒖𝒔 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 (𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤! 👉 https://www.facebook.com/DIPGeniusAcademy) 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞: 06 4721 8102 มาเป็นครอบครัว GA ด้วยกันนะครับ