เกตรอำเภอเชียงม่วน พาปลูกหญ้าแฝก ป้องกันดินทลาย

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลสระ ลงพื้นที่แปลง1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ นางนิภา ไชยลังกา หมู่ที่ 1 บ้านท่าฟ้า ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีการปลูก  ไม้ผล และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินรอบคันสระ