ประเมินและติดตามผลลำไย เชียงม่วน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรม Focus Grop ประเมินและติดตามผลผลิตลำไย ปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านมาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อต้นสัก ตำบลบ้านมาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้