เชียงม่วน ติดตามการบรรจุลำไยสดช่อ ขายออนไลน์

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ติดตามการบรรจุลำไยสดช่อ เพื่อจำหน่ายออนไลน์ของกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลบ้านมาง โดยได้รับการสนับสนุนกล่องจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา