ม.แม่โจ้ เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์  รก.ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน

“ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “You are what you eat: better food better (กินอย่างไรให้สุขภาพดี) อยู่ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Food Innopolis@MAEJO แผนงาน Future Food Lab ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และนักศึกษาที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษารวบรวมส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่สังคมต่อไป

 

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหารใหม่ สู่อาหารโลกยั่งยืน (Novel Food)” โดย ดร. เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ได้แก่ ผศ.ดร. กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และ ผศ.ดร. ชุติมา คงจรูญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านอณูศิลปะวิทยาการอาหาร ที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ

นอกจากนั้น จัดให้มีนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่น่าสนใจ อีก 9 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้อินทรีย์ ตรา Soy Yong ผลิตภัณฑ์น้ำถั่วแดงอะซึกิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีกล้วย ผลิตภัณฑ์แหนมแผ่นอบกรอบ ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์แป้งเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีการสาธิตประกอบอาหาร ภายใต้ธีมงาน “You are what you eat: better food better life (กินอาหารอย่างไรให้สุขภาพดี)” โดย คุณสาละ ศักดาเดช Chef de patie (เชฟเดอปาตี) โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ อีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354