ฟาร์มควายดี นำพ่อพันธุ์ “เจ้าสัว” เข้าร่วมงาน ประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจารุตตม์ เดชะพหุล ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ผู้จัดการฟาร์มควายดี นำพ่อพันธุ์ “เจ้าสัว” เข้าร่วมโชว์ตัวให้ผู้ร่วมงานได้ยลโฉมควายใหญ่แห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นาย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติถ่ายภาพกับเจ้าสัว

ฟาร์มควายดี มีความยินดีที่จะแบ่งปันพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมนี้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยท่านสามารถเข้าชมฟาร์มควายดี ได้ตามโลเคชั่น https://goo.gl/maps/FJGQcNhaSnnAVZfXA