ศรแดง ครบ 40 ปี เปิดบ้านภายใต้แนวคิด เนเธอร์แลนด์เมืองไทย

โปสเตอร์ ศรแดงครบ 40 ปี เปิดบ้านภายใต้แนวคิด เนเธอร์แลนด์เมืองไทย

“ความสุขปลูกได้ 40 ปี ศรแดงเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” โดย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับการจัดสวนพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้หลากสีสันกว่า 200 สายพันธุ์ อุโมงค์ผักงอกผักย้อย ที่ยาวที่สุดที่ทางบริษัทฯ เคยจัดมา เป็นการจัดสวนภายใต้แนวคิด เนเธอร์แลนด์เมืองไทย โดยในงานนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ความสุขที่ได้ปลูกได้ ได้แก่ ปลูกความยั่งยืนของเกษตรกร (Healthier Farmer) ปลูกสุขภาพให้ทุกคน (Healthier People) ปลูกโลกที่ยั่งยืน (Healthier world) และสุดท้าย ปลูกอาหารจานสุขภาพ (Healthier Food)

นอกจากตระการตากับการจัดสวนที่งดงามแล้วยังพบกับกิจกรรม และ workshop ทั้งสนุกและได้ประโยชน์อีกมากมาย อาทิ ผักกะละมังทำเงินได้ง่ายๆ โดย คุณออ อรทัย ยางไธสง แห่ง Wake up Vegetable การสาธิตการทำอาหารอร่อยสุดฟินด้วยสารพัดจันกะผัก จาก คุณตุ๊กตา Youtuber สายทำอาหารชื่อดังจากเพจกับข้าวกับตา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรเพื่อการสร้างอาชีพ ปลูกผักสลัดตลาดหาง่าย กับ คุณโจ๊ก Youtuber ชื่อดังกูรูด้านผักสลัดตัวจริง อีกทั้งยังมีผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย มางานเดียวเรียกได้ว่าเพลิดเพลินกันจนลืมเวลาเลยทีเดียว ตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (09.00-17.00 น.) ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ซอยวัดคลองตาคล้าย จังหวัดนนทบุรี