เอกชนยันใช้สารเบนโซเอท ปราบหนอนหัวดำได้ผลดี แถมถูกกว่าราชการจัดซื้อ 3 เท่า

ผู้ส่งออกมะพร้าวขาวรายใหญ่สุดในประเทศยันใช้สารเบนโซเอทปราบหนอนหัวดำได้ผลดี ไม่มีสารตกค้าง แถมราคาถูกว่าสารเคมีที่ทางราชการจัดซื้อ 3 เท่า

วันที่ 9 กรกฎาคม นายสายชล จ้อยร่อย เจ้าของ บริษัท นิลทองแท้ จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวขาวมากที่สุดในประเทศ หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้วัตถุดิบมะพร้าวผลในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนำไปผลิตน้ำกะทิเพื่อการส่งออกยังประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากผลผลิตมีน้อยและมีราคาสูง หลังจากมีการระบาดของแมลงดำหนามมานานหลายปี แต่ล่าสุดยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของทางราชการ

ทั้งนี้ มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศกว่า 5 แสนไร่ ทำไห้มีผลกระทบกับเกษตรกรจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทฯต้องสั่งนำเข้ามะพร้าวผลจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาผลิตให้เพียงพอกับโควต้าการส่งออกที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ สำหรับการแก้ปัญหาภายในสวนมะพร้าวกว่า 2,000 ไร่ รวมทั้งชาวสวนที่นำมาผลผลิตมาจำหน่ายอีกกว่า 1 แสนไร่ ขณะนี้ใช้สารเบนโซเอทฉีดเข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงกว่า 12 เมตร ส่วนต้นที่ต่ำกว่า 12 เมตร จะใช้ปริมาณยาน้อยกว่า 20 ซีซี เพื่อกำจัดหนอนหัวดำ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ล่าสุดยืนยันว่ามะพร้าวขาวจากบริษัทที่ส่งออกไปทำน้ำกะทิทั่วโลกยังไม่มีปัญหาสารตกค้าง ยกเว้นผู้ที่ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมในบางจังหวัดสินค้าถูกต่างประเทศตีกลับ สำหรับสารเบนโซเอทที่บริษัทนำมาใช้ในสวนจะมีราคาถูกกว่า 3 เท่าเมือเทียบปริมาณและ ขนาดเดียวกันกับราคาสารเคมีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดซื้อจากงบ 287 ล้านบาท แต่ทราบว่าขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทั้ง 29 จังหวัดทั่วประเทศยังไม่ได้รับการสนับสนุนยาดังกล่าว ขณะที่แมลงดำหนามยังระบาดขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง