เพิ่มขึ้นทะเบียนจีไอ กาแฟ-ส้มโอ-ลำไย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้าจีไอ) เพิ่มอีก 3 รายการ ได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ส้มโอหอมควนลัง จังหวัดสงขลา และลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน จังหวัดลำพูน จากปัจจุบันได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า จีไอแล้ว 93 รายการ แบ่งเป็นคำขอไทย 79 รายการ ต่างประเทศ 14 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนอีก 60 รายการ โดยกรมวางนโยบายส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไออย่างน้อย 1 จังหวัดต่อ 1 สินค้า ให้ครบทุกจังหวัดภายในปีนี้ ซึ่งตอนนี้มี 70 จังหวัดที่ยื่นคำขอแล้ว เหลืออีก 7 จังหวัด พร้อมกับสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบตรวจสอบควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าจีไอต่อไปด้วย

นายทศพล กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถิติการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ 158 คำขอ แบ่งเป็นคำขอไทย 136 คำขอ ต่างประเทศ 22 คำขอ โดยปีงบประมาณ 2560 มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนจำนวน 13 คำขอ ได้แก่ ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน กาแฟดอยป่าแป๋ลำพูน จังหวัดลำพูน ทุเรียนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไวน์เขาใหญ่ กาแฟวังน้ำเขียว ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ทุเรียนทรายขาว จังหวัดปัตตานี ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื้อโกเบ (Kobe Beef) เนื้อทาจิมะ (Tajima Beef) และเมล่อนยูบาริ (Yubari Melon) จากประเทศญี่ปุ่น

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน