รวมพลังทีมนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมด้วยทีมวิจัย ลงพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอก และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ที่มีสรรพคุณเป็นโภชนเภสัช” ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความรู้ความเข้าใจในกรรมวิธีการเพิ่มูลค่าของข้าวกล้องงอกพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย แต่ยังคงอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

สำหรับข้าวกล้องงอกพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ข้าวกล้องสีม่วงดํา คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเครียดที่เกิดในระบบหลอดเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการเผาผลาญ และใช้พลังงานในร่างกายของมนุษย์ เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในร่างกายให้อยู่ในรูปน้ำตาลกลูโคส ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหมาะกับการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกเป็นพืชแซมยาง และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้