CP PLANT จับมือ CP Retaillink มอบเครื่องเปิดมะพร้าวน้ำหอมอัตโนมัติ สนับสนุนอาชีพเกษตรกรราชบุรี

นางสาวจันทิวา ชาติวิริยะอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี แพลนท์ จำกัด (ผู้หญิงยืนคนที่ 4 นับจากขวามือ) และนายสมเกียรติ ปัตยะกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (ผู้ชายคนที่ 6 นับจากขวามือ) ร่วมส่งมอบเครื่องเปิดมะพร้าวน้ำหอมอัตโนมัติ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 542,903.05 บาท ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 23 กลุ่ม และเกษตร Young Smart Farmer ในเขตพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก อ.เมือง และ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี นายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี (ผู้ชายคนที่ 6 นับจากซ้ายมือ) เป็นผู้รับมอบ

 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทุ่นแรงทุ่นเวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเกษตรอำเภอ โครงการแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 5 อำเภอ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บางแพ อ.วัดเพลง และ อ.ดำเนินสะดวก มาร่วมศึกษาดูงานอีกด้วย