สาวเมืองชล ปลูกเสน่ห์จันทร์บุษราคัม ไม้สวยมีคุณภาพ ส่งขายทั้งไทยและเทศ

ไม้แปลกไม้หายากเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญอยู่ในบ้านเราขนาดนี้ ถึงแม้ยอดการซื้อขายหรือความนิยมจะลดลงไปบ้างเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศไทยครั้งแรก ในช่วงนั้นทำให้คนไทยได้รู้จักไม้แปลกไม้หายากมากขึ้น เรียกได้ว่าช่วงนั้นไม้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากทีเดียว เพราะเหตุจากที่ทุกคนต้องอยู่บ้านมากขึ้นจึงทำให้ได้มีเวลาศึกษาและอยากได้ไม้ประดับเหล่านี้มาปลูกอย่างจริงจัง ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นยุคของการสร้างรายได้ของผู้เล่นหน้าใหม่ หรือทำให้มีสวนใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อผลิตเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

คุณพรรษกานต์ ละครรำ หรือ คุณนุก

คุณพรรษกานต์  ลครรำ หรือ คุณนุก เจ้าของสวนสวยเพียงฟ้า เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้จับตลาดของการปลูกไม้แปลกไม้หายากในช่วงที่โควิด-19 เข้ามาระบาด โดยเธอได้สนใจการปลูกต้นเสน่ห์จันทร์บุษราคัม ซึ่งถือเป็นไม้ที่มีทรงต้นที่สวย และที่โดดเด่นไปกว่านั้นคือ ไม้ประดับอย่างเสน่ห์จันทร์บุษราคัมที่มีภายในสวน เป็นไม้ค่อนข้างที่จะมีลักษณะออกด่างและสีสันสวยงาม จึงถือว่าเป็นไม้แปลกไม้หายากที่ไม่เพียงแต่ลูกค้าในประเทศไทยซื้อขายเท่านั้น ยังมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อซื้ออยู่เป็นประจำ

จากปลูกต้นไม้มือสมัครเล่น

สู่เกษตรกรปลูกไม้ประดับใบ

คุณนุก เล่าให้ฟังว่า สมัยที่ยังไม่ได้เข้ามาในวงการไม้ประดับใบนั้น เธอเป็นเพียงมือสมัครเล่นที่เน้นปลูกเพื่อความสวยงามเท่านั้น และช่วงที่กระแสไม้ด่างกำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น มีโอกาสได้ไปเห็นต้นเสน่ห์จันทร์บุษราคัม และรู้มาว่าไม้ประดับชนิดนี้ถ้ามีความด่างหรือความแปลกค่อนข้างที่หายากมาก ซึ่งต้นที่เธอได้ไปเห็นมีความสวยทำให้รู้สึกอยากจะศึกษา หลังจากได้ข้อมูลแล้วจึงรู้ว่าต้นเสน่ห์จันทร์บุษราคัมเป็นไม้ที่มีมากในแถบประเทศไทย และถือเป็นไม้ที่เลี้ยงยากและทำให้สวยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จึงทำให้มีจำนวนยังน้อยอยู่ในตลาดไม้ประดับ จากความท้าทายนี้เองเธอจึงเลือกที่จะปลูกไม้ประดับชนิดนี้

คุณพรรษกานต์ ลครรำ และ คุณวทัญญู พรรธนประเทศ

“เสน่ห์จันทร์บุษราคัมสมัยก่อนนี้ ถ้ามีลักษณะแบบนี้ชาวบ้านจะถือว่าเป็นไม้พิการ เพราะว่ามันมีความด่าง ซึ่งสมัยก่อนนั้นไม้จะมีแต่สีเขียวปกติเท่านั้น แต่ความด่างหรือความแปลกเหล่านี้เอง ถ้ามีการนำมาเลี้ยงให้ถูกวิธี และทำให้มีลักษณะที่สวย จึงทำให้ไม้มีราคามาก คนเริ่มสนใจในความแปลกและด่างของมัน ส่งผลให้เวลาต่อมาสามารถทำการตลาดได้ และช่วงโควิด-19 ที่ไม้พวกนี้กำลังได้รับความนิยม จึงทำให้ได้เข้ามาทดลองปลูกและขยายพันธุ์จนสำเร็จ และสามารถทำการตลาดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ” คุณนุก เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการไม้แปลกไม้หายาก

จากการลงทุนซื้อไม้เข้ามาปลูกในครั้งนั้น คุณนุก บอกว่า ช่วงนั้นกระแสการตอบรับถือว่าดีมาก จึงทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำมาทำจำนวนแล้ว น่าจะจำหน่ายคืนทุนมาได้ไม่ยาก ส่งผลให้การลงทุนด้วยเงินหลักแสนในช่วงแรกสามารถคืนทุนให้กับเธอได้ไม่ยาก และนำผลกำไรที่ได้มาต่อยอดซื้อเสน่ห์จันทร์บุษราคัมเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์อยู่เสมอ จนไม้ทั้งหมดในสวนของเธอสามารถส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เสน่ห์จันทร์บุษราคัม

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อ

ความด่างที่เกิดขึ้นกับไม้แปลกไม้หายากคือความพิการของต้นไม้นั้นๆ ดังนั้น ในเรื่องของการดูแลไม้ การที่ให้ไม้ได้รับแสงควรสร้างโรงเรือนให้ได้รับแสงอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นต้องใช้ตาข่ายพรางแสงอยู่ที่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งภายในโรงเรือนต้องเป็นที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี และยิ่งการเคลื่อนย้ายไม้ให้ระวังอย่าให้ต้นได้รับการกระทบมากจนเกินไป หากรากมีการโยกหรือเคลื่อนย้ายภายในกระถาง จะทำให้รากช้ำและเกิดรากเน่าที่เป็นสาเหตุจากเชื้อราได้

สำหรับวัสดุปลูกที่ใช้ปลูกเสน่ห์จันทร์บุษราคัม คุณนุก บอกว่า มีส่วนประกอบของเพอร์ไลท์ หินภูเขาไฟ และพีทมอส ซึ่งวัสดุปลูกเหล่านี้ถือว่าเหมาะสมที่จะปลูกให้กับไม้ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยละลายช้าผสมลงไปในวัสดุปลูกและสามารถให้ปุ๋ยที่ละลายในน้ำใส่ลงไปรดให้กับไม้ได้อีกหนึ่งช่องทาง

การขยายพันธุ์เสน่ห์จันทร์บุษราคัม อายุของไม้ที่เหมาะสมจะขยายพันธุ์ได้ ไม้ต้องมีอายุเกิน 1 ปี ซึ่งการขยายพันธุ์ไม้จะเน้นแยกหน่อที่แตกออกมาจากต้นไม้แม่พันธุ์ เมื่อเห็นหน่อที่งอกออกมามีความสมบูรณ์ดีแล้ว จากนั้นจะนำหน่อที่เกิดจากตาใหม่มาชำเพื่อให้เกิดราก โดยนำต้นที่ได้ปลูกลงในกระถางใหม่และไปผ่านการอบเพื่อให้ไม้ได้รับความชื้นที่เหมาะสม แต่ถ้ามีการปลูกภายในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ก็จะปลูกลงในวัสดุชำที่สะอาดใช้เวลาประมาณ 14 วัน รากใหม่ของไม้จะออกมาให้เห็น ทำการปลูกลงดินเพื่อรอจำหน่ายได้ทันที

“หลังจากได้หน่อของไม้เป็นต้นใหม่แล้วต้องดูแลจนมีรากสมบูรณ์ และย้ายมาปลูกลงดินจนต้นมีความแข็งแรงดีแล้ว สามารถนำไม้ออกจำหน่ายได้ตั้งแต่ระยะนี้เลย ซึ่งลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้อก็จะมีตั้งแต่รับไม้ไปเลย หรือบางท่านก็จะซื้อแล้วและฝากให้เราดูแลต่อให้อีกประมาณ 1 เดือน ซึ่งการดูแลเสน่ห์จันทร์บุษราคัมเป็นโรงเรือนระบบปิด จึงทำให้เราไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชมากนัก ไม้ค่อนข้างปลอดภัย ส่วนในเรื่องของการรดน้ำ จะรดให้วัสดุปลูกดูดน้ำแค่พอชื้นๆ เท่านั้น ไม่ต้องมากถึงขั้นแฉะ” คุณนุก บอกถึงหลักการดูแลไม้

เน้นทำตลาดออนไลน์

พร้อมให้ความรู้ลูกค้า

ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่ายเสน่ห์จันทร์บุษราคัมนั้น คุณนุก บอกว่า ในช่วงแรกตลาดถือว่าค่อนข้างที่จะหายากหน่อย เพราะในสมัยแรกๆ เธอเองเป็นเหมือนมือใหม่ที่เข้ามาสู่ในวงการ แต่ด้วยการที่มีความจริงใจและรักที่อยากจะทำไม้ประดับใบเป็นทุนเดิม จึงทำให้การจำหน่ายต้องมีการปรับเปลี่ยน คือการให้ความรู้ลูกค้าไปพร้อมๆ กับการจำหน่ายไม้ จึงทำให้ลูกค้าเห็นถึงความจริงใจและความใส่ใจที่เธอให้ข้อมูลการปลูกอยู่เสมอ

พร้อมทั้งการทำตลาดไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันเริ่มมีตลาดต่างประเทศให้ความสนใจ และติดต่อเข้ามาซื้อไม้ภายในสวนของเธออยู่เป็นประจำ ทำให้เวลานี้ลูกค้า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าจากต่างประเทศ และอีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าภายในประเทศ โดยไม้ที่ต้นมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ราคาเริ่มต้นอยู่ที่กระถางละ 6,000 บาท ซึ่งราคานี้ผลิตออกมาเพื่อให้ลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการปลูกเลี้ยงสามารถจับต้องได้ ส่วนไม้ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และมีความสมบูรณ์จนสามารถเป็นต้นแม่พันธุ์ได้ ราคาต่อกระถางอยู่ที่หลักแสนบาทขึ้นไป

ส่วนสีของเสน่ห์จันทร์บุษราคัมที่ลูกค้าชอบจะมีความแตกต่างกันไป ลูกค้าบางรายชอบด่างเขียว หรือบางรายชอบด่างออกเป็นสีชมพู จึงทำให้การผลิตไม้ของเธอต้องผลิตหลายๆ แบบเพื่อมารองรับกับความต้องการของตลาด แต่ที่ขายดีที่สุดจะเป็นเสน่ห์จันทร์บุษราคัมต้นที่ด่างออกเป็นสีชมพู

“ตลาดต่างชาติมักจะชอบไม้ที่มีสีสันสดๆ ดังนั้น การผลิตไม้ทางสวนของเราจะเน้นไปที่สีด่างชมพูมากกว่า ซึ่งราคาของความด่างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหน้าไม้เป็นหลัก ซึ่งบางครั้งการผลิตออกมาบางต้นก็ยังไม่เหมือนต้นแม่เลยก็มี หรืออาจจะสวยกว่าหรือดีกว่า ขึ้นอยู่ว่าไม้จะแสดงลักษณะแบบไหนออกมาก เพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากปลูกเลี้ยงสามารถปลูกได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือคอนโดฯ ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่ตกแต่งบ้านได้สวย แต่ในมุมมองในทางการตลาด หากปลูกไปเรื่อยๆ เรียนรู้ไปกับมัน จนสามารถทำจำนวนได้ ในเรื่องของการทำตลาดสร้างรายได้ในอนาคต สามารถทำเงินได้อย่างแน่นอน” คุณนุก บอก

 

สำหรับท่านใดที่สนใจการปลูกเสน่ห์จันทร์บุษราคัมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรษกานต์ ละครรำ หรือ คุณนุก เจ้าของสวนสวยเพียงฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านริมเขา 108/161 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 085-847-5171