พืชทางเลือกแห่งอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

หากใครกำลังมองหาลู่ทางในการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 4  พืชเศรษฐกิจ อยู่ในกลุ่มพืชทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต (Future Crops) ได้แก่ โกโก้  ไผ่ พริกชี้ฟ้าและกัญชา พืชเศรษฐกิจกลุ่มนี้มีศัยกภาพน่าลงทุน เพราะมีปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และบางตัวยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำเองในประเทศได้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายทางธุรกิจ ปลูกดูแลง่าย ให้ผลตอบแทนสูง 

โกโก้ มุ่งสู่ฮับแห่งอาเซียน

ปัจจุบันโกโก้ เป็นสินค้าเกษตรทางเลือก เสริมรายได้ของภาคตะวันออก จุดแข็งของโกโก้คือ ปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยวและปลูกแซมภายใต้ร่มเงาพืชอื่น สามารถปลูกได้ 100 – 200 ต้นต่อไร่ ให้ผลผลิตเร็ว เริ่มให้ผลในปีที่ 2-3 ออกดอกติดผลตลอดปี อายุต้นยืนยาว 60 ปี 

เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ จำหน่ายผลผลิต แบบผลสด และเมล็ดตากแห้ง และเข้าสู่กระบวนการของโรงงานแปรรูปโกโก้ขั้นต้น และโรงงานแปรรูปโกโก้ขั้นสูง จนได้ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งขายปลีก ขายส่งในประเทศ ส่งต่อไปยังกลุ่มผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเครื่องสำอางในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  ซึ่งเกษตรกรบางรายเริ่มฝึกทดลองทำการแปรรูปเป็นสินค้าช็อกโกแลตแท่งและฝึกทดลองทำเมล็ดตากแห้งเอง เพื่อจะเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตนเอง 

 

ไผ่ พืชล้ำค่า ต่อยอดและพัฒนาแบบยั่งยืน

ไผ่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์หลากหลาย ปลูกสร้างโอโซน ลดโลกร้อนได้อีกทางเลือกหนึ่ง   เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเป็นสวนไผ่เชิงเดี่ยว สามารถขายได้ทั้งหน่อไผ่ ต้นพันธุ์ไผ่ และลำไผ่ การแปรรูปขั้นต้นเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น หน่อไม้ดอง ชาไผ่ การแปรรูปไม้ไผ่ หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ 

ไม้ไผ่ด้านอุตสาหกรรมประมง ทำโป๊ะจับปลา เลี้ยงหอย เลี้ยงปลากระชัง พันธุ์ไผ่ที่ใช้ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น และไผ่หนาม มีความต้องการใช้ปีละประมาณ 4,800,000 ลำ/ปี

ไม้ไผ่เพื่อการค้ำยันในสวนผลไม้ค้ำสวนทุเรียน สวนลำไย และต้นกล้วย เป็นตัน พันธุ์ไผ่ที่ใช้ได้แก่ ไผ่เลี้ยง ไผ่ลวก ไผ่ซางหม่น และไผ่กิมซุง ความต้องการใช้ประมาณ 800,000 ลำ/ปี

ไม้ไผ่เพื่อข้าวหลามหนองมน พันธุ์ไผ่ที่ใช้ ได้แก่ ไผ่หนาม หรือไผ่ป่า มีความต้องการใช้ประมาณ 576,000 ลำ/ปี

พริกชี้ฟ้า ปลูกง่ายๆ ขายได้หลายรูปแบบ

        พริกชี้ฟ้า ปลูกง่าย ให้ผลผลิตรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ 2-3 เดือน ก็สามารถทำเงินได้ทันที  พริกชี้ฟ้า แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ใช้ประกอบอาหาร 2. ใช้แปรรูปทำซอสพริก 

         เนื่องจากพริกชี้ฟ้ามีหลายสี สีสด มีรสชาติเผ็ดพอประมาณ และมีเนื้อต่อผลพริกมากกว่าพริกชนิดอื่น ๆ จึงนิยมใช้พริกชี้ฟ้าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมซอสพริกกว่าปีละ 240,000 ตัน  ปริมาณความต้องการใช้พริกชี้ฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

กัญชา มหัศจรรย์พืชทางเลือก

จากการสำรวจพบว่า หลายประเทศมีการดำเนินนโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย บางประเทศอนุญาตเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์ในขณะที่บางประเทศอนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการด้วย

สำหรับประเทศไทยมีแนวนโยบายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย โดยรูปแบบยากัญชาในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย ส่งผลให้การพัฒนายากัญชาที่เป็นตำรับแผนไทยทำได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย 1) ต้นน้ำ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก 2) กลางน้ำ ได้แก่ การสกัดและการแปรรูป 3) ปลายน้ำ ได้แก่ การกระจายยากัญชา ซึ่งมีโรงพยาบาลและคลินิก เป็นผู้จำหน่าย 

ถ้าอยากรู้จักพืชทางเลือกแห่งอนาคตเหล่านี้มากขึ้น เทคโนโลยีชาวบ้านเชิญชวนฟังสัมมนาดีๆ ได้ที่งานเวทีสัมมนา Pre Top Form พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 . ที่ห้องประชุม อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด พิเศษ ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี!! และ 50 ท่านแรก ที่ลงทะเบียน รับไปเลยผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (แท้ๆ)
📌สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://shorturl.asia/3yUfR