วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนคลองหินลูกช้าง

จุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหินลูกช้างเกิดจากการแนะนำของชาวประมงพื้นบ้าน ที่ได้ทำการออกเรือหาปลาบริเวณคลองเบน ตำบลหาดสำราญ สังเกตเห็นก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนช้างหลายเชือกกำลังเล่นน้ำอยู่ บางเชือกอยู่ในป่าโกงกาง บางเชือกอยู่กลางคลองน้ำเค็ม จึงได้ประสานไปยังนายอำเภอหาดสำราญเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

หินลูกช้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองหินลูกช้าง ตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าและบริการที่มีอยู่ ทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาศักยภาพการบริการ ตลอดจนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว ในปี 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ได้คะแนนระดับ B แสดงให้เห็นว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนา

บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น

การเดินมายังแหล่งท่องเที่ยวหินลูกช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกอ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยสามารถมาได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกมาจากสามแยกบ้าหวี ขับรถมาตามถนนลาดยาง จนกระทั่งเห็นป้ายทางเข้า เดินทางต่อตามเส้นทางที่เป็นถนนดินแดง ระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นสามารถพายเรือคายัค หรือนั่งเรือพลีสเรือหางยาว เพื่อไปชมทัศนียภาพของคลองหินลูกช้างได้เลย ส่วนอีกเส้นทางคือ เส้นทางท่าย่าหนัด ระยะทางการขับรถมาใกล้กว่า แต่ต้องนั่งเรือผ่านป่าชายเลนออกไปประมาณ 5 นาที จึงจะถึงบริเวณหินลูกช้าง

ก้อนหินขนาดใหญ่เรียงรายกัน มีลักษณะคล้ายโขลงช้าง

จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ ก้อนหินขนาดใหญ่เรียงรายกัน มีลักษณะคล้ายโขลงช้างที่กำลังเล่นน้ำอยู่จำนวน 6 สาย สายละ 8-10 เชือก โดยบางเชือกอยู่ในป่าโกงกาง และบางเชือกอยู่กลางคลองน้ำเค็ม ซึ่งจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า หินเหล่านี้ถูกพัดพามาจากเขาบ้าหวี ซึ่งมีระยะทางห่างกันหลายกิโลเมตร โดยเป็นภูเขาหินทรายที่มีการแตกหักภายในจำนวนมาก และอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียส ถึงยุคจูราสสิก มีอายุประมาณ 66-140 ล้านปีบริเวณคลองบ้านทุ่งกอ จะเชื่อมต่อไปยังลุ่มน้ำปะเหลียน ซึ่งนับเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่

กิจกรรมพายเรือคายัค

ตำนานของหินลูกช้างมีอยู่ว่า บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ มีโขลงช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขณะที่กำลังเดินอยู่กลางคลองหินลูกช้างเพื่อที่จะขึ้นฝั่งนั้น ได้ถูกทวดเจ้าไหมซึ่งเป็นผู้ที่มีคาถาอาคม และทรงอิทธิฤทธิ์ในพื้นที่สาบให้กลายเป็นหิน จึงเป็นที่มาของโขดหินโขลงช้างที่สวยงามและแปลกตายืนนิ่งอยู่เป็นจำนวนมาก ในลักษณะหันหน้ามุ่งสู่ทิศเหนือ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในช่วงน้ำนิ่ง หรือน้ำทะเลลงต่ำสุดคือ ในช่วง 5-8 ค่ำ โดยเฉพาะในช่วงก่อน 8 โมงเช้า

กิจกรรมนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพ

สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวนั้น สามารถจัดได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว สนนราคาก็จะขึ้นอยู่กับอาหารและบริการที่เลือก โดยกิจกรรมหลักๆ ที่ให้บริการ มีดังนี้ การพาชมหินลูกช้าง ชมอุโมงค์ป่าโกงกาง พายเรือคายัค นั่งเรือแพ เรือหางยาง นั่งรถพ่วงข้าง เดินสะพานวอล์กเวย์ชมธรรมชาติ รวมทั้งชมวิถีประมงพื้นบ้าน ทั้งการดำน้ำเก็บสาหร่ายขนนก การหาปลาบริเวณคลองเกาะกลาง

สะพานวอล์กเวย์

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว อำเภอหาดสำราญยังเป็นอำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย หากใครได้มาเที่ยวรับรองว่าต้องประทับใจแน่นอน

“เที่ยวสะพานวอร์กเวย์ ชมเสน่ห์ป่าโกงกาง ดำน้ำดูสาหร่ายขนนก หนึ่งมรดกหินลูกช้าง 140 ล้านปี” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : โอทอปนวัตวิถี หินลูกช้าง ฝ่ายประสานงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งกอ คุณชัยศักดิ์ ศรีรัตนะ ประธานชุมชนท่องเที่ยว โทรศัพท์ 089-649-8732 คุณปิยะพงษ์ ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 084-626-1696