สธ.แก้ปมรพ.ขาดสภาพคล่อง ชงบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า

“สธ.” หารือ “คลัง” ชูไอเดียแก้ปัญหาการเงินโรงพยาบาล ชงใช้มาตรการจูงใจทางภาษี ผู้บริจาคลดหย่อนได้ 2 เท่า เตรียมเสนอ ครม.ในเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี นพ. เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) โพสต์ถึงปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ว่ามีข้อเสนอในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เห็นควรออกมาตรการแรงจูงใจผู้บริจาคให้ลดหย่อนทางภาษีได้ว่า ประเด็นนี้เป็นข้อเสนอของโรงพยาบาลในสังกัด สธ. และได้มีการเสนอต่อ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้เพียง 1 เท่า จึงมีข้อเสนอว่าควรปรับปรุงใหม่ โดยให้เหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่กำหนดว่าผู้บริจาคเงินเข้าสถานศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

“ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และผมได้หารือกับกรมสรรพากร ซึ่งก็เห็นด้วย โดยมาตรการนี้จะเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ ทั้งนี้ การลดหย่อนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หากบริจาคเป็นเงิน ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว ซึ่งผู้บริจาคเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นกรณีที่ 2 คือ หากบริจาคเป็นเครื่องมือแพทย์ สิ่งของ หรืออาคารจะต้องเป็นนิติบุคคลจึงจะลดหย่อนได้ เบื้องต้น กรมสรรพากรจะเป็นผู้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป” ปลัด สธ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นพ. เจตน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีนี้ว่า กรมสรรพากรเห็นด้วยแต่ขอกำหนดให้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ครอบคลุมระยะเวลา 3-5 ปี และต่อเป็นครั้งๆ และขอให้ไม่รวมการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของ และต้องเป็นการบริจาคให้โรงพยาบาลโดยตรงไม่รวมถึงการบริจาคให้มูลนิธิ หมายถึงการบริจาคให้เป็นเงินบำรุงเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบได้ แต่อาจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยกระทรวงการคลังจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือประกาศกระทรวงต่อไป

“น่าเสียดายที่กระทรวงคลังไม่ยอมให้บริจาคเข้ามูลนิธิด้วยวิธีนี้ เพราะสะดวกและคล่องตัวกว่าระเบียบเงินบำรุงเยอะ อนึ่ง การบริจาคให้โรงเรียนในขณะนี้สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่ามานานแล้ว กรรมการปฏิรูปการศึกษากำลังจะเสนอให้หักลดหย่อนได้ 3 เท่า…แต่ก็ยังดีครับ เชื่อว่าประชาชนทั่วไปในขณะนี้เห็นใจโรงพยาบาลทุกแห่งที่ประสบปัญหาด้านงบประมาณอยู่แล้ว มาตรการนี้เชื่อว่าจะเพิ่มเงินบริจาคได้แน่ครับ” นพ.เจตน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยจำนวนมาก ขณะที่บางกลุ่มมองว่าการช่วยปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง อีกทางเลือกคือ ควรร่วมจ่าย รวมทั้งให้โรงพยาบาลเปิดคลินิกนอกเวลาเพิ่มสำหรับผู้ป่วยที่มีกำลังจ่ายได้ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน