รับไม่ได้!! ชาวนาภาคกลาง ขู่วุ่นแน่ รัฐเก็บค่าน้ำทำการเกษตร ชี้ไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติม

วันที่ 29 กันยายน นายเสมียน หงส์โต ประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลางเปิดเผยว่าขณะนี้แกนนำเครือข่ายชาวนาภาคกลางบางส่วนเริ่มเข้ามาพูดคุยเรื่องของการที่รัฐบาลจะมีการเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรชาวนาแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวนารับไม่ได้เพราะเป็นการฆ่าชาวนาให้ตายแบบตรงๆไม่ได้ทางอ้อม 3 ปีที่ผ่านมาชาวนาก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกแล้ว ถามว่าถ้าจะเก็บค่าน้ำแล้วมีการบริการส่งน้ำให้ชาวนาจนถึงแปลงนาไหม ถ้าจะเก็บค่าน้ำต้องมีบริการที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ขณะนี้น้ำท่วมในแปลงนาหลายพันไร่ชาวนาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผู้บริหารจัดการน้ำได้ไหม

“ผมว่ารัฐบาลนี้ไม่ช่วยชาวนาดันมาซ้ำเติมเสียอีกชาวนามีแต่ตายกับตายหรือเรียกให้สุภาพก็เสียชีวิตทั้งเป็นนั้นละถูกต้องที่สุดอย่างธุรกิจใหญ่ๆก็เก็บได้อย่างนั้นเห็นด้วยแต่ชาวนาที่เขาเรียกกันว่ากระดูกสันหลังของชาติผู้ผลิตข้าวกลับไม่ได้รับการเหลียวแลและยังถูกซ้ำเติมอีก ผมในฐานะประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลางพร้อมสมาชิกพูดคุยเรื่องนี้และถ้ายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนคงต้องทำอะไรสักอย่างและเชื่อว่าศึกครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการโยนหินถามทางอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและเร่งด่วนก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปมากกว่านี้ ขณะนี้ชาวนาเริ่มรวมตัวเตรียมเคลื่อนไหวแล้วในขณะนี้”

ที่มา : มติชนออนไลน์