12 สมาคมค้านนำเข้าสุกรจากสหรัฐหลังเกษตรกรไทย ‘อ่วม’ กระทบเป็นลูกโซ่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยว่า 12 สมาคม อาทิ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ, สมาคมผู้เลี้ยงโค, สมาคมชาวนา, สมาคมโรงสี, สมาคมพืชไร่ และสมาคมเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ รวม รวมตัวกันแสดงจุดค้านการนำเข้าสุกรจากประเทศสหรัฐฯ จะกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทย

นายปรีชาเปิดเผยว่า นอกจากผู้เลี้ยงสุกรไทยอยู่ไม่ได้แล้ว ไร่ข้าวโพด ชาวนาอยู่ไม่ได้ด้วย เพราะกระทบกันเป็นลูกโซ่หลายตัว ราคาจะตกต่ำหมด ที่ตกต่ำอยู่แล้วและถึงกับต้องเลิกกิจการ

ที่มา : มติชนออนไลน์