พ่อเมืองตรังลั่น จัดงบ 100 ล้านช่วยเกษตรกรระดับรากหญ้าอีกทางแก้ปัญหาราคายางยวบ!

ปัญหายางพาราตกต่ำ ยังสะท้อนบ่งบอกให้รับรู้กันว่า ที่ผ่านมานโยบายการแก้ปัญหายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งระบบยังประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ จะมีความพยายามแก้ปัญหาก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางแก้ปัญหาจะเจอภาวะตีบตัน ไม่เห็นปลายทางแห่งแสงสว่างของปลายอุโมงค์แต่อย่างใด

ภาพที่สะท้อนให้เห็นความจริงของการออกมาเคลื่อนไหวของบรรดาเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงเครือข่ายองค์กรชาวสวนยางพารา ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือ ผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่จนบัดนี้ราคายางพาราก็ยังอยู่ในเหวลึก ยากที่จะฉุดดึงให้รอดพ้นห้วงเหวดังกล่าวได้ ทุกๆ ปี เรามักจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นประจำ หากเปรียบเสมือนภัยก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซากซ้ำ จำเจ แก้แล้วแก้เล่า ขายผ้าเอาหน้ารอดเป็นครั้งๆ ไปเท่านั้นจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของยางพารา ด้วยเหตุผลที่มียางพาราต้นแรกของประเทศไทย และมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเดือดร้อน เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังก็หนีไม่พ้นชะตากรรมนี้ไปด้วย ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงพยายามนำนโยบายการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นวาระจังหวัดในขณะนี้ แต่จะก้าวเดินไปสู่จุดหมายหรือไม่นั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปวันก่อน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไขข้อข้องใจ ด้วยการเปิดแสงสว่างปลายอุโมงค์ของการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังให้ฟังว่า จังหวัดมีความต้องการในอันที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จะไม่มีการถอยอย่างเด็ดขาด ด้วยการจัดสรรพัฒนาจังหวัดจำนวน 100 ล้านบาท จัดกิจกรรมนำเกษตรกรชาวสวนยางระดับผู้กรีดยางที่ไม่เคยเข้ากลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอ จังหวัด อาทิ การประชุมสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับโอกาส ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาเสนอความคิดเห็นอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางระดับรากหญ้าจริงๆ เรื่องนี้จังหวัดยังไม่เคยทำ และจะต้องทำกันต่อไป“ความต้องการของเกษตรกรกลุ่มนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือ แม้จะต้องมีการมอบปัจจัยการผลิตแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับยาง โดยมอบหมายให้ นายอำเภอไปคิดว่าจะคัดเลือกหาหลักเกณฑ์ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มที่เดือดร้อนสุดสุด มีสวนยางน้อย ยากจน มีหนี้สินที่สุจริตมาก อยากบอกว่า พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง จะต้องมีความคิดและจะต้องแก้ปัญหายางพาราด้วยความแหลมคมให้ได้ ให้สมกับราคาที่จังหวัดตรังมียางต้นแรก ทำไมเราต้องรอฟัง สงขลา พัทลุง และจังหวัดอื่น ทำไมจังหวัดเหล่านั้นไม่รอฟังตรัง ผมบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังได้เลยว่า จังหวัดตรังต้องเป็นผู้นำ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังต้องเป็นผู้นำ ถึงแม้จะมีการประท้วงก็ตาม จึงได้บอกว่า ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องรับรู้” นายศิริพัฒ กล่าวขณะที่ นายประทบ สุขสนาม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ให้ความเห็นว่า แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในนามของเครือข่ายเห็นด้วยที่อยากให้จังหวัดตรัง เป็นผู้นำเรื่องยางพารา เนื่องจากจังหวัดตรัง เป็นแหล่งปลูกยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ทางเครือข่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเบื้องต้นจากการยื่นข้อเรียกร้องของทางเครือข่ายผ่านทางจังหวัดตรังนั้น โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้แนวคิดว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในระดับรากหญ้า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ ซึ่งทางเครือข่ายจึงเสนอให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตรังทำงานอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและท้องถิ่นจะรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนจริงๆ เข้าโครงการดังกล่าว”ในส่วนของงานนโยบายงบประมาณของจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นงบยุทธศาสตร์จังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ที่เกี่ยวข้องเรื่องยางพารา ทราบว่าทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ความช่วยเหลือ ประการสำคัญนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เข้ามาดูแลปัญหา จะมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาแก้ปัญหา คงจะแก้ยาก ด้วยเหตุผลบางครั้งติดขัดในหลายๆ เรื่อง จึงอยากให้รัฐมนตรี รวมถึงนายกรัฐมนตรี ลงมาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร” นายประทบ ระบุการแก้ปัญหายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ที่พุ่งเป้าไปยังเกษตรกรชาวสวนยางระดับรากหญ้า แม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ในระดับหนึ่ง แต่โดยภาพรวมแล้ว การแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ แม้ว่าขณะนี้ยังประสบปัญหา แต่หากในอนาคตก็คงต้องจับตามองกันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์