เอกชนจี้พณ.เปิดเอฟทีเอ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. และคณะเข้าพบว่า พาณิชย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการรวมทั้งประเด็นการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA และการเจรจาในรูปแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงมีแผนอย่างเข้มข้นในปี 2561 เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย

โดยส.อ.ท. เสนอความเห็นว่า ควรเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในวงกว้างยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรอบความตกลงต่างๆ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาทบทวน พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวอีกด้วย
นางนันทวัลย์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงมีแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน และท้องถิ่น ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดอยู่แล้ว โดยสมาชิก ส.อ.ท. สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ อาทิ การจัดเก็บข้อมูลสินค้าบนระบบ e Catalogue Service การใช้มาตรฐานสินค้าสากล

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด