เวียดนามลุยเชื่อมโลจิสติกส์ไทย ขอขยายเส้นทางบก-ราง-น้ำ-อากาศ เอื้อขนส่งสินค้าผู้โดยสารท่องเที่ยว

เวียดนามถกคมนาคมขยายความร่วมมือด้านขนส่งทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เสนอเปิดเดินรถโดยสารกรุงเทพฯ-ฮานอย เชื่อมเส้นทางรถไฟ เพิ่มจุดบินไปหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่-ภูเก็ต หนุนขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้าน บขส.เดินหน้าศึกษาการเดินรถ

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของเวียดนามได้เข้าหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่าง 2 ประเทศทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ โดยฝ่ายเวียดนามเสนอให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม จากปัจจุบันที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ศึกษาการเปิดเส้นทางเดินรถแค่ จังหวัดนครพนม-ท่าแขก

ประเทศลาว-จังหวัดฮาตินห์ ในตอนกลางประเทศเวียดนาม ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (กม.) แต่เส้นทางนี้ก็ยังติดปัญหาเรื่องกฎหมายข้ามแดน เช่น ประเด็นความปลอดภัย โดยเบื้องต้นทาง บขส.และผู้เกี่ยวข้องจะหารือเรื่องเส้นทางเดินรถระหว่าง จังหวัดนครพนม-จังหวัดฮาตินห์ อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายพิชิต กล่าวว่า ทั้งนี้ถนนระหว่าง จังหวัดนครพนม-จังหวัดฮาตินห์ ในช่วงพรมแดนลาวและเวียดนาม เป็นเส้นทางขึ้นเขาระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีสภาพชำรุด ตอนนี้ฝ่ายไทยและลาวกำลังหารือเพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น ซึ่งฝ่ายเวียดนามก็เห็นด้วย โดยฝ่ายไทยและเวียดนามยังหารือเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจาก จังหวัดนครพนม-ท่าแขก

ประเทศลาว-เมืองวุงอัง ในตอนกลางของเวียดนาม ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประเทศไทยจะก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปถึง จังหวัดนครพนม ในปี 2566 และประเทศเกาหลีใต้จะสนับสนุนการเชื่อมต่อเส้นทางให้ไปถึงประเทศเวียดนาม

นายพิชิตกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้ขยายเส้นทางบินระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะที่ไปหัวเมืองใหญ่อื่นๆ นอกจากกรุงเทพฯ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากขณะนี้สายการบินสัญชาติเวียดนาม 3 ราย มีจุดบินในไทย และสายการบินสัญชาติไทย 7 ราย บินเข้าเวียดนาม

ขณะเดียวกันทางฝ่ายเวียดนามยังเสนอให้เชื่อมต่อเส้นเดินเรือระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเส้นทางขนส่งสินค้าจะอยู่ระหว่าง คลองใหญ่-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กำปอด-ฮาเตียน และเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง คลองใหญ่-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก

“ประเทศไทยและเวียดนามมีศักยภาพสูงมาก แต่เป็นประเทศเล็ก จึงต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งเวียดนามเองก็เห็นด้วย และหวังว่าจะร่วมมือเพิ่มเติมจากด้านโลจิสติกส์เป็นด้านการค้าและการลงทุนต่อไป” นายพิชิต กล่าว

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส.ได้หารือเรื่องการเปิดเส้นทางเดินรถ นครพนม-ท่าแขก-ฮาตินห์ ร่วมกับฝ่ายลาวและเวียดนามเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินรถผ่าน 3 ประเทศครั้งแรกของ บขส. โดยเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในแง่ การใช้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ สามารถเดินทางทะลุไปถึงทะเลฝั่งเวียดนามได้ นอกจากนี้ บขส.ได้สำรวจเส้นทาง จังหวัดนครพนม-ท่าแล้ง ประเทศลาว-เมืองวินห์ จังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนามเพิ่มเติมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน