มิจฉาชีพหากินง่าย !! อ้างตัวเป็นนักข่าว หลอกเอาทรัพย์สินเกษตรกร

เนื่องด้วย ขณะนี้มีมิจฉาชีพหาผลประโยชน์ หลอกเอาทรัพย์สินกับเกษตรกร โดยมีวิธีการดังนี้   เมื่อทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร(แหล่งข่าว) และได้นำเรื่องราวมาทำการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร และเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน  เมื่อบทความได้รับการเผยแพร่ไปสู่ผู้อ่าน จะมีบุคคลผู้ต้องสงสัยที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพ โดยใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข (091) 820-2327 โทรศัพท์ไปยังเกษตรกร(แหล่งข่าว)ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือหรือบนเว็บไซต์  โดยทำทีท่าว่าจะติดต่อทางธุรกิจด้วย

เป็นต้นว่า ถ้าแหล่งข่าวเป็น เกษตรกรที่เลี้ยงโคนม  มิจฉาชีพรายนี้ ก็จะพูดคุยทำทีท่าว่าจะมอบอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมให้ แต่มีเงื่อนไขว่า ทางเกษตรกรจะต้องโอนเงินค่าขนส่งไปให้ หรืออาจจะให้เกษตรกรไปพบเจอตามที่ต่างๆ เพื่อตกลงซื้อสินค้า โดยอ้างว่ารู้จักกับทางทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นอย่างดี

หรือบางเหตุการณ์กล่าวอ้างว่า เป็นเจ้าของห้องเย็นส่งปลาจำหน่ายออกต่างประเทศ จะติดต่อให้ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา  ส่งปลามาให้เพื่อส่งตรวจ โดยเกษตรกรก็หลงเชื่อและส่งปลามาให้ จากนั้นมิจฉาชีพก็เงียบหายไป

เมื่อ ผู้เสียหายได้สอบถามมาทางทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้าน ว่า รู้จักกับบุคคลนี้หรือไม่ เพราะมิจฉาชีพรายนี้อ้างกับผู้เสียหายว่า รู้จักกับทีมงานเป็นอย่างดี  ทางทีมงาน จึงได้ทราบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น

จากกรณีทั้งหมดนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ภายหลังจากการทำข่าวในพื้นที่ต่างๆ แล้ว กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน ไม่มีนโยบาย หรือมีแนวทางในการทำธุรกิจกับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการขอซื้อสินค้า ขายสินค้า ส่งสินค้าไปตรวจ หรือในทางใดๆ  หรือให้บุคคลใดอ้างอิงชื่อทีมงานไปติดต่ออย่างเด็ดขาด   หากมีกรณีที่ต้องติดต่อกันภายหลัง ทางทีมงานจะติดต่อไปเองโดยตรง

หากท่านใดพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้  อย่าหลงเชื่อ  อีกทั้ง ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณ  ไตร่ตรองและตั้งสติ มิเช่นนั้น ท่านอาจจะเกิดความเสียหายและเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ท้ายที่สุดนี้ ทางทีมงาน ขอประนามการกระทำของมิจฉาชีพดังกล่าว และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป