เกี่ยวข้าวกินกุ้งปี10-จุดประกายหัวใจสีเขียวให้เยาวชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พี่เป้งและพี่เรียม หรืออดุลย์และกรรณิกา พันธุโพธิ์ สองสามีภรรยาได้เปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้ง “พันธุ์โพธิ์ฟาร์ม” ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งส่งออก จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวกินกุ้ง ปีที่ 10” โดยในปีนี้มีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านชาคลีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน โดยเด็กๆได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งโดยไม่ปล่อยของเสียคือ “ขี้กุ้ง” ลงสู่ทะเล ได้เห็นการปลูกข้าว ผักสวนครัว และผลไม้ต่าง ๆ ด้วยการใช้ปุ๋ยขี้กุ้ง และไม่ใช้สารเคมี รวมถึงได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวที่ออกรวงและสุกเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนา ซึ่งทางพี่เป้งและพี่เรียมได้กันพื้นที่ของฟาร์มส่วนหนึ่งไว้ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยขี้กุ้ง

พี่เรียมบอกว่า จัดกิจกรรมนี้ติดต่อมา 10 ปี ยังคงมีความมุ่งหวังให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับนาข้าว ต้นข้าว ได้จับเคียวและเกี่ยวข้าว รวมถึงได้กินข้าวที่ตัวเองได้เก็บเกี่ยวเองกับมือ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงกระบวนการการได้มาซึ่งเมล็ดข้าวที่ตัวเองได้กิน อันเป็นการปลูกฝังอาชีพเกษตรให้กับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นในปีนี้คือ ต้นไม้พืชผักผลไม้รอบฟาร์มเติบโตขึ้น ฟาร์มมีความสวยงามขึ้น โดยได้มีการเล่นเกมตอบคำถามแล้วแจกต้นไม้ให้เด็กได้ไปปลูก เช่น มะพร้าว น้อยหน่า มัลเบอรี่ ซึ่งต่อไปเมื่อต้นไม้เหล่านี้ได้ให้ผลผลิต และเด็ก ๆ ได้เก็บมากิน พวกเขาก็อาจจะหันกลับมาคิดได้ว่า มันไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะปลูกเพื่อกินผักหรือผลไม้แต่ละอย่าง และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเข้าสู่การเป็นเกษตรกร

พี่เป้งบอกว่า เมืองไทยเป็นเมืองเกษตร แต่ในวันเด็กที่ผ่านมาพบว่าอาชีพ 10 อันดับแรกที่เด็ก ๆ ชอบนั้น ไม่มีอาชีพเกษตรกรเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ซึ่งทางเราทั้งคู่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้อาชีพเกษตรไต่อันดับขึ้นไปอยู่ใน 10 อันดับแรกให้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นจุดเล็ก ๆ อันอาจจะเห็นผลหรือไม่นั้นก็เป็นความตั้งใจของเรา และจะแสดงให้เด็ก ๆ ได้เห็นอีกภาพหนึ่งว่า อาชีพเกษตรกรไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชีพอื่น ๆ เลย

เพียงฟ้า แก้วเก้า นักเรียนชั้นป.4 บอกว่า วันนี้เหนื่อยแต่ก็สนุกมาก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง การปลูกข้าว รวมถึงการดูแลพืชผักต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าอาชีพเกษตรเป็นสิ่งที่ดีที่ควรอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆ

สุกลวัฒน์ อาหลี นักเรียนชั้นป.5 บอกว่า เกี่ยวข้าวเหนื่อยกว่ากินข้าว ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมาเกี่ยวข้าวและได้กินข้าวที่ตัวเองเกี่ยว ก็รู้สึกมีความสุขและภูมิใจ ซึ่งได้รับรู้ว่ามีความลำบากกว่าจะได้ข้าวมากิน สำหรับวันนี้ได้ความรู้ในการเกี่ยวข้าว และการเลี้ยงกุ้งด้วย

หลังจากเด็กๆ ได้ร่วมเกี่ยวข้าวและนำข้าวไปนวดแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกคนได้ร่วมกันกินข้าวมื้อสำคัญอันประกอบไปด้วยข้าวที่ปลูกในพื้นที่ตรงนี้ กุ้งที่เลี้ยงเอง น้ำจิ้มซีฟู๊ดที่ปรุงมาจากพริกและมะนาวที่ปลูกเอง ไข่ต้มซึ่งเป็นไข่ไก่ที่ได้จากไก่ซึ่งเลี้ยงจากเศษข้าวที่ได้จากกระบวนการสี รวมไปถึงได้ลิ้มรสผลไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่โดยรอบบริเวณฟาร์มและบ่อกุ้ง อาทิ ข้าวโพด ฝรั่ง มัลเบอรี่ ซึ่งเป็นผลไม้ปลอดสารพิษ เพราะถูกบังคับด้วยมาตรฐานการเลี้ยงกุ้งส่งออกที่ต้องไม่มีสารเคมีปะปน รวมถึงทุกคนถูกปลูกฝังการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังในแต่ละถัง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาขยะที่ล้นเมืองอยู่ในปัจจุบัน

เมล็ดพันธุ์สีเขียวซึ่งอาจจะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่พี่เป้งและพี่เรียมได้หย่อนและปลูกเอาไว้ในหัวใจของเด็ก ๆ เหล่านี้ในทุก ๆ ปี ด้วยความมุ่งหวังจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาใส่ใจในอาชีพเกษตรอย่างจริงจัง เพราะทั้งคู่มีความคิดว่า เกษตรกรจะประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และตั้งใจจริง ซึ่งหากเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ได้เดินเข้ามาสู่ภาคเกษตร นั่นก็นับได้ว่ากิจกรรม “เกี่ยวข้าวกินกุ้ง” ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องได้ประสบความสำเร็จแล้ว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์