กังขาผุดโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ยันยังไม่ได้อนุมัติ จี้อุตฯ ตรวจผลกระทบชาวตรอน

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุเมธ ถือแก้ว นายพเยาว์ กลิ่นสุคนธ์ นายอุ่นเรือน ทองทา และ นายขันชัย บางโม้ แกนนำกลุ่มชาวบ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลวังแดง นำลายมือชื่อพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของชาวบ้าน ตำบลวังแดง ตำบลหาดสองแคว ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย รวม 763 ราย ยื่นต่อ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแสดงเจตจำนงในการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังแดง เนื่องจากหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ จะเกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งมลพิษ ฝุ่นละออง หมอกควัน เสียงดัง น้ำเสียจากโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะนาข้าวที่ปลูกในรอบข้างจะได้รับผลกระทบหนัก หากมีละอองหรือฝุ่นตกใส่ใบ ต้นข้าวจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงแดดได้ จะทำให้ได้ผลผลิตน้อย

นายสุเมธ กล่าวว่า เหตุที่ต้องยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์โดยตรงนั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมทั้งของอำเภอตรอน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ก็เงียบหายไปไม่มีอะไรคืบหน้า ต่อมาได้รับแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ยิ่งทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกอย่างยิ่งที่จะต้องรับกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งกับแกนนำชาวบ้านที่ไปยื่นหนังสือว่า ยังไม่มีการลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างใด และหลังจากรับหนังสือแล้ว สั่งการให้ปลัดหน้าห้องทำหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหากก่อสร้างแล้ว ผลกระทบจะเกิดหรือไม่ และมีประชาชนกลุ่มใดบ้างได้รับผลกระทบ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน