กลุ่มผลิตน้ำดื่มผนึกกำลัง งดใช้แคปซิลห่อฝาขวด

กรมควบคุมมลพิษ จับมือกลุ่มผลิตน้ำดื่ม งดใช้แคปซิล เผยช่วยลดขยะ 2,600 ล้านชิ้น ต่อปี สิงคโปร์ เกาหลี อิตาลี อังกฤษ งดใช้นานแล้ว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. พร้อมด้วย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 11 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซิล

นางสุณี กล่าวว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่ม ประมาณ 4,400 ล้านขวด ต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซิล ร้อยละ 60 หรือ ประมาณ 2,600 ล้านขวด ต่อปี ทำให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้น ต่อปี หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตัน ต่อปี หรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ แคปซิลเป็นพลาสติก พีวีซี มีขนาดชิ้นเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการทิ้งกระจัดกระจายลงในสิ่งแวดล้อม แต่ยากต่อการรวบรวมและจัดเก็บเพื่อนํากลับมารีไซเคิล และไม่คุ้มทุนในการดําเนินการ ทําให้แคปซิลถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล จึงเป็นปัญหาต่างๆ เช่น การอุดตันตามท่อระบายน้ำ บางส่วนไหลลงแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล

“จากข้อมูลการผ่าซากสัตว์ทะเลที่ตาย พบว่ามีสาเหตุจากการกินพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มซึ่งรวมอยู่กับพลาสติกอื่นๆ ซึ่งในหลายๆ ประเทศไม่มีการใช้แคปซิลแล้ว เช่น สิงคโปร์ เกาหลี อิตาลี อังกฤษ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีน้ำดื่มที่ยังใช้แคปซิลและไม่ใช้แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมลดขยะพลาสติก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มจึงร่วมกันขับเคลื่อนเลิกใช้แคปซิล ซึ่งจะทําให้ลดปริมาณขยะแคปซิลได้ถึง 2,600 ล้านชิ้น ต่อปี หรือคิดเป็นน้ําหนัก 520 ตัน ต่อปี โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มจะไม่ใช้แคปซิลอีกแล้ว” อธิบดี คพ. กล่าว

นายวันชัย ศรีทองคํา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า น้ำดื่มบรรจุขวดที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้เป็นอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิตขอรับเลขสารบนอาหารของผลิตภัณฑ์ และแสดงฉลากให้ถูกต้อง โดยน้ำดื่มที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐาน ส่วนการใช้แคปซิลไม่ได้เป็นข้อบังคับทางกฎกระทรวง อีกทั้งภาชนะบรรจุน้ำขวดจะมีวงแหวนเล็กๆ ด้านล่างฝาติดผนึกอยู่ฝาขวด หากยังไม่เปิดขวด วงแหวนนั้นจะไม่ขาดจากกัน เป็นตัวบ่งชี้ว่าขวดน้ำดื่มยังไม่มีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน