‘นนทบุรี’ เล็งขอ จีไอ มะม่วงยายกล่ำ

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้ามะม่วงยายกล่ำนนทบุรี ว่า อยากให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้ามะม่วงยายกล่ำนนทบุรี พร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและการติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน โดยเฉพาะมะม่วงยายกล่ำนนทบุรี ที่ถือเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.นนทบุรี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์