สหกรณ์ลุยไร้เงินสด หนุนแก้ปัญหาทุจริต

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ได้จัดทำบัตรสมาชิกสหกรณ์เป็นบัตรเงินสดที่มีอายุใช้งาน 3 ปี โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร เพียงเติมเงินเข้าบัตรผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารก็สามารถนำบัตรดังกล่าวไปเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารได้ทันที ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำบัตรไปประยุกต์ใช้เป็นบัตรสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินสด และช่วยตอบสนองนโยบายระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมพัฒนาระบบชำระสินค้าผ่านรหัสคิวอาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก

ในอนาคตสังคมไทยจะปรับตัวไปสู่ยุคไร้เงินสด รวมถึงทางภาครัฐได้ประกาศแล้วว่าวันที่ 27 มีนาคม 2561 หน่วยราชการไทยต้องเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ภาคการเกษตรในชนบทส่วนใหญ่ยังใช้เงินสดกันมาก หากไม่ปรับตัวอีก 2-3 ปีจะลำบากแน่นอน นอกจากนี้สหกรณ์ภาคการเกษตรหรือสหกรณ์เล็กๆ มีการทุจริตโดยใช้เงินสดกันมาก หากลดการใช้เงินสดลงไปได้มากเท่าไร ก็จะลดความเสี่ยงในการทุจริตลงไปด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 127 สหกรณ์ เป็นกลุ่มนำร่องเพื่อให้สหกรณ์อื่นมาเรียนรู้ คาดว่าไม่เกิน 3 ปี สหกรณ์ทั่วประเทศจะใช้ระบบนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นตัวบังคับให้ปรับตัว” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน