‘กฤษฎา’ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง พร้อมตั้ง 7 หน่วย ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ทหารบก ทหารเรือ และตำรวจแห่งชาติ คณะผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ คณะอาสาสมัครฝนหลวงร่วมในพิธี ที่สนามบินนครสวรรค์

สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วทั้งประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ