ปิดทองหลังพระ เร่งปลดหนี้เกษตรกร จับมือ 10 ภาคธุรกิจ ทำ14พื้นที่ต้นแบบ

ปิดทองหลังพระฯ โชว์ผลงานปี 60 เข้าไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 9 จังหวัด จนชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม 102 ล้านบาท จากการมีน้ำไปทำเกษตร โดยพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์เพิ่ม 4.1 หมื่นไร่ ขยายผลไปพื้นที่ภาคใต้แก้ปัญหายากจน พร้อมร่วมมือภาคเอกชนตั้ง “ทีมดี” คัดพื้นที่ต้นแบบ 14 แห่ง สร้างความเจริญทำธุรกิจด้วยคุณธรรม

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของปิดทองหลังพระฯ ว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 7 แห่ง ใน 9 จังหวัด คือ น่าน อุดรธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ขอนแก่น และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการพัฒนาระบบน้ำ ทำให้ปัจจุบันนี้มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมากถึง 41,668 ไร่ จนชาวบ้านกว่า 4,281 ครัวเรือนมีรายได้เสริมจากอาชีพประจำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 102.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.8 ล้านบาท หรือขยายตัว 28.8%โดยจังหวัดเพชรบุรี มีรายได้เพิ่มสูงสุดถึง 3.2 เท่า เพราะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน รองลงมาคือ ขอนแก่น มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า เพราะมีระบบน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี