ปศุสัตว์สงขลาเผยพิษสุนัขบ้ามาจากจรจัด 3 หมื่นตัว มากสุดอ.รัตภูมิ บ่นสตง.ติงซื้อวัคซีน

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัคว์ จ.สงขลาเปิดเผยว่าปัญหาโรคสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดใน 5 อำเภอของ จ.สงขลา อ.รัตภูมิ มากที่สุด รองมา อ.หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง รัตภูมิ สะเดา และ อ.กระแสสินธ์ มาจากสุนัขจรจัด ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 ตัว ซึ่งจะอาศัยอยู่ในที่มีอาหารเช่น วัด กองขยะและในหมู่บ้าน ยังฉีดวัคซีนในกลุ่มสุนัขจรจัดได้น้อยมาก ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ให้ได้ 72,000 ตัวในปี 61

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์เปิดเผยว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ต้องจัดหาสถานกักและเลี้ยงสุนัข-แมวจรจัด และให้ออกกฎข้อบังคับท้องถิ่นเรื่องสุนัขและแมวให้ชัดเจน เพราะสุนัขและแมวจรจัดมาจากสุนัขและแมวที่เลี้ยงมาก่อน เมื่อหมดความรักจะปล่อยทิ้งให้เป็นภารสังคมต่อไป

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์เปิดเผยว่าเพื่อความชัดเจนในการป้องกันและแก้โรคพิษสุนัขบ้า จ.สงขลา วันที่ 12 มี.ค.ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด หาเจ้าภาพรับผิดชอบ

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา กรรมการ อบจ.แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ได้พูดคุยในที่ประชุมเกี่ยวกับงบสนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประสบปัญหาเดียวกันคือ กลัวว่า สตง.จะท้วงติงแล้วเรียกเงินสนับสนุนซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าคืน ว่าไม่ใช่หน้าที่ อปท. อปท.จะซวย ตนกำลังให้เจ้าหน้าที่หารือไปยัง สตง. เพราะโรคพิษสุนัขบ้ากำลังกลายเป็นปัญหาสังคม อปท.ขนาดเล็กไม่มีงบประมาณดำเนินการได้

ที่มา มติชนออนไลน์