′มันเทศ′ ช่วยแก้ปัญหาขาดสารอาหารในเด็กแอฟริกา

บีบีซีรายงานว่า เด็กหลายล้านคนทั่วแอฟริกาทนทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหาร สิ่งที่จะแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร คือ “มันเทศ” มันเทศมีสารอาหาร และวิตามินที่สามารถช่วยพัฒนาการเจิญเติบโตของเด็กในยูกันดาได้

อย่างไรก็ตามการขาดวิตามินเอเป็นปัญหาสุขภาพที่ใหญ่มากของประชาชนในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า

รายงานบอกว่า การขาดสารอาหารนี้ มีผลกระทบมากที่สุดกับเด็กจำนวน  43 ล้านเด็กทั่วทวีป และเด็กที่ได้รับผลกระทบ มีแนวโน้มที่จะตาบอด และเจริญเติบโตแบบแคระแกร็น และจะตายในที่สุด

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์