‘เวียดนาม’ เตรียมเปิดสนง.ด้านท่องเที่ยวที่ จ.บึงกาฬ พร้อมเดินหน้าร่วมมือด้านธุรกิจยางพารา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมผู้สื่อข่างรายงานว่า สถานกงสุน เวียตนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สรุปได้ว่าบริษัทไซงอน-ฮาติงหฺ์ การท่องเที่ยว การค้า การนำเข้าส่งออก จำกัด (SHTC). ต้องการร่วมทำธุรกิจกับจังหวัดบึงกาฬ

โดยเลือกที่จะร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์สวนยางท่าสะอาด เซกา เพื่อนำเข้าส่งออกสินค้ายางพารา และบริษัทต้องการที่จะเปิดสำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประสานงานการท่องเที่ยวระหว่างเวียตนามกับประเทศไทย

โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ช่วยพิจารณา สนับสนุน ผลักดันให้มีการทำสัญญาระหว่าง บริษัท SHTC กับชุมนุมสหกรณ์ สวนยางต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์