“ช้างชรา-พิการ” มีอยู่เพียบ

ลำปาง – นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เผยว่า ในฐานะที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ อ.อ.ป. ที่ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ช้างในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เป็นช้างสำคัญ 9 ช้าง และช้างเลี้ยงกว่า 90 เชือก

“ช้างที่อยู่ในความดูแลค่อนข้างเป็นช้างชรา บางตัวพิการเพราะที่ผ่านมาใช้งานมาอย่างหนัก มีสัตวแพทย์สัญจรที่เข้าช่วยเหลือช้างประสบภัยรวมกว่า 2 พันเชือก มีการตรวจสุขภาพช้างประจำเดือน เพื่อเฝ้าระวังโรค อาการผิดปกติต่างๆ ของช้าง รวมถึงพัฒนาการ การเจริญเติบโตของช้าง มีโครงการธนาคารเลือดช้าง เพื่อจัดเก็บเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และใช้ในการรักษาช้างป่วย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง การถ่ายเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดมีความจำเป็นในการรักษา”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561