คลีนฟาร์ม ให้ลูกค้าเก็บผัก-ผลไม้เอง

บุรีรัมย์ นางสาวพรปวีณ์ พลศรีประดิษฐ์ เจ้าของคลีนฟาร์ม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า คลีนฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า  7 ไร่ แรงบันดาลใจที่สร้างฟาร์มแห่งนี้เนื่องจากชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและชอบทาน เมล่อนอยู่    แล้ว โดยมีโรงเรือนปลูกเมล่อนญี่ปุ่นแบบระบบปิด 6 โรงเรือน แปลงมะเขือเทศฮอลแลนด์ และผัก    ออร์แกนิกปลอดสารเพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวได้เก็บผลผลิตสดๆ จากต้นด้วยตัวเอง ซึ่งจะเปิดให้เข้ามาเที่ยว  พักผ่อน และถ่ายรูปฟรี

แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวแวะมาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากต่างประทับใจกับบรรยากาศ ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทั้งสด และที่แปรรูปแล้วเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 บาท โดยเมล่อนญี่ปุ่นขาย กิโลกรัมละ 100-120 บาท มะเขือเทศสายพันธุ์เชอร์รี่ และราชินี กิโลกรัมละ 60-80 บาท น้ำปั่นเมล่อนแก้วละ 69 บาท บิงซูเมล่อน 129 บาท

แม้จะเป็นรายได้ที่ไม่มากนักแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำตามฝัน จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด