ประจวบฯ ขออนุโลมเล่นวัวลาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายพีรพล ประจวบเหมาะ หรือ กำนันหนุ่ย อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้แทนชมรมวัวลานระดับจังหวัดยื่นหนังสือถึง นาย      พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทบทวนและอนุโลมให้มีการเล่นวัวลานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีการละเล่นได้ตามปกตินานหลายปี ขณะที่การเล่นวัวลานสามารถมีการละเล่นได้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยระบุว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น

“ในอดีตทั้ง 2 จังหวัดมีการเล่นวัวลานในงานประจำปี แต่ที่ผ่านมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกสั่งยกเลิกเนื่องจากอ้างว่าจะมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ขอให้กรมการปกครองแก้ไขระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จากกลางวันถึง 18.00 น. เป็นเวลากลางคืน หากมีการอนุโลมให้เปิดการละเล่น ชมรมพร้อมรับเงื่อนไขเพื่อจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเป็นไปตามประเพณีท้องถิ่น” นายพีรพล กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน