ร้อนมาเยือน ทำน้ำโขงลดต่ำ กระชังปลาเกยตื้น ปลาป่วย-ตายสูง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในจังหวัดหนองคาย อุณหภูมิช่วงกลางวันสูง 35-36 องศาเซลเซียส ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีระดับต่ำ ล่าสุด วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 1.26 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.94 เมตร และยังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จ.เลย มีระดับลดลง 4 เซนติเมตร ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้และบ้านเจริญสุข ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย ที่มีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงกว่า 100 ราย กระชังปลารวมกว่า 2,000 กระชัง ต้องขยับเลื่อนกระชังลึกลงไปในแม่น้ำโขงห่างจากตลิ่งมากขึ้น เพื่อไม่ให้กระชังเกยตื้น แต่ก็ยังพบว่ามีกระชังจำนวนหลายกระชังที่เกยตื้นเนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังได้มีการเชื่อมกระชังปลายาวติดกันเป็นแพ กระชังที่เกยตื้นก็มีการย้ายปลาที่เลี้ยงไปไว้ในกระชังที่อยู่ในน้ำที่ลึกกว่า แล้วยกกระชังขึ้นไว้รอจนกว่าระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นจนกระชังไม่เกยตื้นจึงจะมีการเลี้ยงอีกครั้ง

นอกจากนี้ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน ยังทำให้ปลาไม่ลอยขึ้นมากินอาหาร และมีอัตราป่วยและตายสูงขึ้นอีกด้วย เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้อาหาร จากเช้า กลางวัน และเย็น ให้เหลือเพียงเช้าและเย็นเท่านั้น

ที่มา : มติชนออนไลน์