ทน. ภูเก็ต เดินหน้า จัดแข่งขันกีฬาตกปลา หวังกระตุ้น ศก.-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันกีฬาตกปลาเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน เพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยการแข่งขันแบ่งประเภทเรือเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือเร็วและเรือยนต์ ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน และประเภทเรือหางยาว ค่าสมัคร 500 บาท/คน ปลาที่กำหนดไว้ในการแข่งขันมี 2 ประเภท คือ ประเภทปลาเกมส์ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาอินทรีหรือปลาวาฮู ปลาสาก ปลาอีโต้มอญ ปลาสละ ปลาช่อนทะเล ปลาเรนโบว์ ปลากะมงพร้าว ปลากะมงอื่นๆ ทุกชนิด ปลาทูน่าทุกชนิด ปลากะพงทุกชนิด และปลาเก๋าทุกชนิด และประเภทปลารางวัลพิเศษมี 3 ประเภท คือ ปลาเก๋าถ่าน ปลาสีทอง และปลาแอมเบอร์แจ็ค
ทั้งนี้ จะรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (กรณีเรือยนต์ไม่นับกัปตันและเด็กเรือ) โดยผู้สมัครจะต้องหาเรือมาเอง หรือติดต่อเช่าเรือก่อนการแข่งขัน หากไม่มีเรือให้แจ้งต่อทางผู้รับสมัครเพื่อจะได้หาเรือให้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ตกปลา (คันเบ็ด และรอก) ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทางผู้จัดการแข่งขันจะใช้กติกาตกปลาสากลของสมาคมกีฬา ตกปลานานาชาติ โดยมีรางวัลมากมาย
“กิจกรรมในปีนี้ นอกจากจะส่งเสริมอาชีพทางทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการต่อยอดภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket : City of Gastronomy) โดยจะนำปลาที่ได้มาประมูลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและการกุศล จึงขอเชิญชวนนักกีฬาตกปลา ทั้งนักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่นทุกท่านร่วมการแข่งขันกีฬาตกปลาในครั้งนี้” นางสาวสมใจ กล่าว
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์