กนอ.ปิ๊ง ‘โอตะโมเดล’ ชู ‘มหานครผลไม้’

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ.ได้ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตลาดกลางโอตะ (Ota Wholesale Market) ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง ผัก ผลไม้ และ ไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีระบบการประมูลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อนำระบบตลาดประมูลมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายผลไม้ในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor หรืออีเอฟซี) หรือมหานครผลไม้ ที่จะจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Park หรือสมาร์ต ปาร์ก) จังหวัดระยอง

คาดจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบภายใน 2-3 ปี ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการต่อรองราคา โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี  ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และตราด รวมถึงมีห้องเย็นขนาดใหญ่ สำหรับกักตุนผลผลิตที่รวบรวมได้จากเกษตรกร ก่อนกระจายสินค้าไปยังตลาดต่างๆ

โดย ไทยจะนำข้อมูลต่างๆ กลับไปพิจารณาอีกครั้งว่า จำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายหรือใช้วิธีออกเป็นประกาศเพื่อเอื้อต่อการดำเนินการ ไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตผลไม้เมืองร้อน ทั้งผลไม้สดและแปรรูป ส่งผลให้ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดผลไม้เมืองร้อนของโลกมากที่สุด สามารถควบคุมกลไกการค้าผลไม้เมืองร้อนได้

ระบบการบริหารจัดการตลาดกลางโอตะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1. ตรวจสอบสินค้าก่อนประมูล 2. ผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3. การตรวจสุขอนามัยของสินค้าหลังการประมูล และตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย หากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จะถูกระงับทันที และ 4. การกระจายสินค้า โดยผู้รับช่วงค้าส่งจะนำสินค้าออกจำหน่ายให้ผู้ซื้อในเวลาที่กำหนดไว้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด