“พิษณุโลก” จัดใหญ่ งานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ ชูแหล่งผลิตใหญ่มะม่วงไทย 8.8 หมื่นไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออกขึ้น ในระหว่าง วันที่ 20-24 มีนาคม 2561 ภายในงานได้มีการประกวดและจัดจำหน่ายผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะมะม่วง และมะปราง ที่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของผลไม้ต่างๆ ให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ซึ่งในพื้นที่ อ.เนินมะปราง ในขณะนี้มีเกษตรกรได้ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองมากกว่า 8,000 ไร่ แต่ละปีสามารถทำเงินเข้าอำเภอมากกว่า 2 พันล้านบาท

นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กล่าวว่า ตลาดมะม่วงปีนี้ราคาไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้ อยู่ที่กิโลกรัมละ 15-18 บาท ขณะที่ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน ราคาอยู่ที่ 30-40 บาท สาเหตุมาจากมะม่วงออกผลผลิตพร้อมกันทั้งประเทศ เป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศหนาวในช่วงต้นปี ทำให้มะม่วงออกช่อเร็วกว่าปกติ และผลผลิตออกมากกว่าปกติ อีกทั้งพ่อค้าคนกลางมากว้านซื้อผลผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพเต็มที่ ทำให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง จึงทำให้ราคาตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม อำเภอเนินมะปราง ได้จัดงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ขึ้น ได้ส่งผลดีทำให้ผู้ประกอบการปลูกมะม่วงของอำเภอเนินมะปราง จำนวน 2,815 ราย เนื้อที่ปลูก 88,719 ไร่ ได้มีพื้นที่จำหน่าย กระตุ้นตลาดให้คึกคัก ประชาชนมีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่ายและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าภายในงานเกษตรกรมีรายได้จากการขายประมาณ 100 ล้านบาท แต่หากเป็นภาพรวมทั้งปีเกษตรกรอำเภอเนินมะปรางสามารถสร้างรายได้เข้าอำเภอจากการขายมะม่วงมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์