ทช.เปิดป่าชายเลน ในเมือง ความสุขของคนไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ “โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า โครงการป่าในเมืองเป็นโครงการตามนโยบายรัฐ ซึ่ง ทส. ได้นำมาทำตามแผน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) องค์การบริกหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในการทำพื้นที่ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนและคนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ถือเป็นการมอบความสุขแก่ประชาชน

ขณะนี้มีป่าทั้งหมด 98 ป่า เป็นป่าทางบก 78 ป่า และป่าชายเลน 20 ป่า ในอนาคตคาดว่าอาจมีป่าเพิ่มขึ้น และอาจมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เดิมอาจจะเป็นสถานที่ราชการเช่น อุทยาน ทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ เพราะกลัวผิดกฎหมาย การเปิดป่าจึงทำให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับความสุขร่วมกัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. เผยว่า ทช. ได้วางแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีการเปิดโครงการป่าในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 แห่ง พร้อมกัน ประกอบด้วย 1)ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื้อที่ 320 ไร่ 2)ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ – แหลมทราย ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เนื้อที่ 400 ไร่ และ 3) ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน เนื้อที่ 600 ไร่

โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำประชาชนและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะทะเล เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคีความร่วมมือในพื้นที่ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืน

นายจตุพร กล่าวต่อว่า โครงการป่าในเมืองทั้ง 3 แห่ง อยู่ใกล้ชุมชนและตลาดประชารัฐ ของสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ป่าชายเลนกว่า 1,300 ไร่ ประกอบไปด้วยพรรณไม้ป่าชายเลน หลากหลายชนิด เช่น ต้นจาก ลำพู แสม โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูน รวมทั้งมีสัตว์ป่าชายเลนที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น ลิงแสม เหยี่ยวดง ปูก้ามดาบ ปูทะเล ปูแสม ปลากระบอกเพชร ปลาตีน และหอยกัน เป็นต้น

และสำคัญป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ มีความพิเศษ พื้นที่ป่าชายเลนเป็นผืนป่าชายเลนที่รุกคืบทะเลจนได้รับสมญานามว่า”ดินแดนผืนป่าชายเลนเดินได้ฝั่งอ่าวไทย” และยังมีหอดูนกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สังเกต และศึกษานกวงศ์ต่างๆ ที่สำคัญและหลากหลาย เช่น เหยี่ยวแดง นกกาน้ำเล็ก นกกระสานวล นกยางกรอกพันธุ์จีน นกยางเขียว นกยางควาย นกยางเปีย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย นกพญาไฟสีเทา นกแซงแซวหางปลา นกกินเปี้ยว นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานด่างแคระ และนกขมิ้นท้ายทอยดำ