ที่แท้! ซีลเครื่องบรรจุมีปัญหา ปธ.สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ แจงเหตุ ทำนม ร.ร.ไผทฯ ขุ่นข้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จ.สระบุรี ระบุ กรณีนมที่ถูกส่งไปยังโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พบว่า บางกล่องมีลักษณะขุ่นข้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ล็อต วันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว จากเครื่องบรรจุมีทั้งหมด 4 เครื่อง พบว่า การซีลของเครื่องบรรจุ 1 เครื่อง ไม่สมบูรณ์เป็นบางช่วง และเมื่อได้รับการกระแทกและกดทับจากการขนส่ง ซึ่งตามเกณฑ์จะต้องวางซ้อนกันได้ไม่เกิน 8 ชั้น แต่การขนส่งบางเที่ยวอาจวางเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เกิดรอยรั่วตามแนวซีล และทำให้นมเสียเป็นบางกล่อง

นายเชวงศักดิ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่า เกิดความผิดพลาดเฉพาะล็อต วันที่ 18 เมษายนเท่านั้น หลังจากนี้จะเข้มงวดในเรื่องการขนส่งและการตรวจสอบเครื่องจักร ซึ่งปกติจะมีระยะเวลาตรวจสอบ ตามชั่วโมงที่กำหนด ของเครื่องจักรแต่ละประเภทอยู่แล้ว ล่าสุด สหกรณ์ได้เก็บคืนนมในล็อตที่พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 110,539 กล่อง ซึ่งส่งไปทั้งหมด 12 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกลับมาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทิ้งทำลายทันที พบว่า มีนมเสียแค่ 20 กล่อง จากทั้งหมดกว่าแสนกล่อง นับเป็นครั้งแรกที่เกิดปัญหาตั้งแต่ดำเนินการมาร่วม 5 ปี

“ยืนยันจะเข้มงวดในทุกกระบวนการ และไม่เกิดปัญหาอีก ซึ่งในวันนี้ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย แล้ว” นายเชวงศักดิ์ กล่าว

#ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร

ที่มา : มติชนออนไลน์