สัมมนา อินทผลัมกินผลสด ในเมืองไทย ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ มีตลาดรองรับ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

สัมมนา อินทผลัมกินผลสด ในเมืองไทย ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ มีตลาดรองรับ

“แนะวิธีปลูก ดูแลรักษา แปรรูป และการตลาด”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 750 บาท

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 Fax (02) 580-2300 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com/www.facebook.com/Technologychaoban