เข้าพรรษาสะพัด 6 พันล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงวันอาฬาหบูชา-เข้าพรรษา ปีนี้ คาดว่าเงินสะพัดรวม 6,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนใหญ่วางแผนไปท่องเที่ยว และทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เวียนเทียน

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนใหญ่มาจากรายได้ประจำ ซึ่งโพลครั้งนี้บ่งชี้ว่าประชาชนเข้าใกล้วัดมากขึ้น และจับจ่ายใช้สอยเพื่อการทำบุญมากขึ้น แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มาก สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประชาชนวางแผนจับจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนประชาชนต่างจังหวัด ซึ่งพึ่งพาราคาสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่วางแผนจับจ่ายเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มน้อยลง เนื่องจากใช้จ่ายมากในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก  ไปแล้ว แต่การใช้จ่ายเพื่อทำบุญยังคงเพิ่มขึ้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด