ไทยส่งออกข้าว 11 ล.ตัน

คอลัมน์ DATA

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2561 เป็น 11 ล้านตัน มูลค่า 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่เคยประมาณการไว้เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และสูงกว่าประมาณการที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ไว้ว่า การส่งออกข้าวไทยจะมีปริมาณ 10.5 ล้านตัน

โดยยอดส่งออกข้าวไทยล่าสุดนับตั้งแต่ 1 ม.ค.-24 ก.ค. 61 มีปริมาณ 6.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2560 ซึ่งข้าวทุกชนิดมีการส่งออกเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาส่งออกข้าวอยู่ที่ 511 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงขึ้น 20.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 426 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สาเหตุที่ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการสั่งซื้อข้าวในตลาดหลัก โดยเฉพาะจีนที่ยังคงมีสัญญาการซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล รวมถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่ยังมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่ม เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง

ทั้งนี้ ตามเป้าหมายใหม่ไทยจะต้องส่งออกข้าวขาว 5.7 ล้านตัน ข้าวนึ่ง 2.7 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 1.8 ล้านตัน ข้าวหอมไทย 0.4 ล้านตัน และข้าวเหนียว 0.4 ล้านตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2562 อย่างน่าสนใจว่า “เมียนมา” ซึ่งกลับมาติดท็อป 5 ผู้ส่งออกข้าวโลกอีกครั้ง โดยคาดว่าปี 2561 จะส่งออกเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านตัน คิดเป็น 0.1% จากเมื่อปี 2559 ที่เคยส่งออกได้เพียง 1.3 ล้านตัน ซึ่งเมียนมาไล่หลังปากีสถาน 4.2 ล้านตัน นับเป็นตลาดที่น่ากลัว หลังหายจากอันดับต้น ๆ ไปนาน ขณะที่ผู้ส่งออกอันดับ 1 ยังคงเป็นอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน รองลงมาอันดับ 2 คือ ไทย 11 ล้านตัน และอันดับ 3 เวียดนาม มียอดการส่งออก 7 ล้านตัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์