หลายพื้นที่ฝนตก เว้นอุทัยฯ ประสบปัญหาหนัก ‘อ่างทับเสลา’ น้ำน้อยหวั่นกระทบพื้นที่นาข้าว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมาก ประกอบกับพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอ ไม่มีฝนตกลงไปช่วยเติมเต็มแหล่งกักเก็บน้ำ ส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรทยอยกันขาดน้ำกันอย่างหนัก จึงทำให้จำเป็นต้องมีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลา ลงไปช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร กว่า 5 อำเภอ เพื่อไม่ให้ข้าวยืนต้นตาย พร้อมกับทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ช่วยทำฝนเทียมเติมปริมาณน้ำฝนลงพื้นที่อีกด้วย

นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี เปิดเผยว่า ฝนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ไม่ทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำทับเสลา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของกรมชลประทาน ที่ล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 54.89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 34.31 ของความจุอ่าง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร และเหลือใช้การได้ 37.89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.49 เท่านั้น และปัจจุบันได้มีการปล่อยน้ำไปช่วยพื้นที่นาข้าวจำนวนหลายหมื่นไร่ซึ่งอยู่ระหว่างตั้งท้องออกรวง และกำลังขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวอย่างหนัก โดยทำการระบายวันละ 2.30 ล้านลูกบาศก์เมตร มาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จนกว่าจะครบตามจำนวนที่มีมติการปล่อยน้ำในครั้งนี้

“จากสถานการฝนทิ้งช่วงดังกล่าว ทางโครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ( นครสวรรค์ ) ในการให้การช่วยเหลือในตรวจตรวจสภาพความเหมาะสมในการนำเครื่องบินโปรยสารเคมีในการทำฝนเทียม เพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา และเพื่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่เกิดฝนทิ้งช่วงต่อไปอีกด้วย”  นายฐกร กล่าว

นายฐกร กาญจน์จิรเดช

ที่มา : มติชนออนไลน์