เวทีเสวนางาน “เกษตรมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ” 26 พฤศจิกายน 2559 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

12.00-12.50 น.สาธิตเมนูเด็ดเชฟดัง “ข้าวต้มตะเบ็ง” โดยคุณพิทักษ์ วรุณโกญจนาท (เฮียยืน)แห่งร้านนายโซว พลับพลาไชย

13.00-13.50 น.เสวนา “ทิศทางการเกษตรไทยปี 2560” โดยอาจารย์ประเวศ แสงเพชรและคุณทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ดำเนินรายการโดยคุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

14.00-14.40 น.เสวนา “สานพระราชปณิธานเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดำเนินรายการโดยคุณเอกภัทร์ เชิดธรรมธร

15.00-15.50 น.สาธิตเมนูเด็ดสูตรเชฟดัง “ข้าวผัดโบราณ” โดยเจ๊กโต๊ะเดียว

16.00-16.40 น.เสวนาเกษตรรุ่นใหม่ “การสร้างนวัตกรรมข้าวจากชาวนาขนตางอน…คุณพิจาริณี รักศรี ดำเนินรายการโดยคุณเอกภัทร์ เชิดธรรมธร

16.40-17.20 น.เสวนา “ปลูกส้มเขียวหวานอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี” โดยคุณสุชาติ ธนพฤกษ์ ดำเนินรายการโดยคุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน