หลังน้ำลดชาวบ้านริมฝั่งโขงแถบสามพันโบกปลูกพืชผัก ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยได้เยอะ ส่วนนักท่องเที่ยวแห่ชมแน่นขนัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังน้ำลดชาวบ้านริมฝั่งโขง ได้อาศัยที่ดินว่างเปล่าปลูกพืชผักนานาชนิด ส่วนหนึ่งปลูกเพื่อนำผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือน มีจำนวนไม่น้อยที่ปลูกเพื่อการค้า เช่นแถบจังหวัดนครพนมปลูกมะเขือเทศส่งโรงงาน

ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อคือแก่ง “สามพันโบก” พบว่ามีชาวบ้านลงมือปลูกถั่วลิสง ข้าวโพด และมันเทศ พืชที่ปลูกใช้ระยะเวลา 3-4 เดือนก็เก็บผลผลิตแล้ว โดยที่การดูแลรักษาไม่มีอะไรมาก อย่างการให้น้ำ อาศัยความชื้นจากน้ำค้าง ส่วนปุ๋ยไม่จำเป็นต้องให้เลย เพราะตะกอนดินเกิดจากการพัดพาปุ๋ยธรรมชาติมากองทับถมเป็นจำนวนมาก

1 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าไปชมแก่งหินสามพันโบกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ทำให้ริมแม่น้ำโขงบริเวณนั้นคึกคัก มีตลาดซื้อขายอาหาร ผัก และผลไม้ รวมทั้งคนท้องถิ่น บริการรถและเรือนำเที่ยว

แก่งหินสามพันโบกเป็นกลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำธรรมชาติ กัดเซาะผ่านกาลเวลามานานหลายพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดใหญ่สูง 3-7 เมตร กว้างเป็นสิบเมตร กลายเป็นโบกงามๆ แปลกตาจำนวนนับไม่ถ้วนกระจายอยู่บนพื้นผิวของลานหินในละแวกนี้ กินพื้นที่เลียบริมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาว ทอดตัวยาวไกลตั่งแต่บ้านโป่งเป้าไปจนถึงบ้านปากกะหลาง ตำบลสองคอน เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร และรวมเป็นพื้นที่ถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร