กุหลาบตัดดอก ไม้ดอกหอม ร้อยมาลัย พืชทางเลือก สร้างรายได้ตลอดปี

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกเป็นการค้าในหลายพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในปัจุบันมีแหล่งปลูกที่สำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น

แปลงกุหลาบตัดดอก

การปลูกกุหลาบตัดดอกสามารถรผลิตในรูปแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการผลิตสองรูปแบบนี้จะต้องคำนึงเลือกพื้นที่ผลิตที่ที่เหมาะสม ทั้งสภาพอากาศ ดิน และน้ำ  ซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ของภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่มีความพร้อม สามารถปลูกกุหลาบตัดดอกรูปแบบเชิงปริมาณที่ใหญ่แห่งหนึ่ง

กุหลาบถือได้ว่าเป็นไม้ดอกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะปลูกได้ทุกวัน อีกทั้งมีการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาปลูกเป็นพืชเสริมสลับกับพืชหลักได้ ที่สำคัญตลาดยังให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเกษตรกรหลายคนหันมาปลูกกุหลาบตัดดอกกันมากขึ้นในหลายพื้นที่ แต่จะมีวิธีการปลูก ดูแลกุหลาบให้มีดอกที่ใหญ่ สีสด กลีบหนา กานยาว ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแล ซึ่งพี่สุรีย์ เจ๊กพัน เกษตรกรผู้ปลูกกกุหลาบตัดดอก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะมาเผยเทคนิคให้ได้นำไปทดลองปลูกกันครับ

ระบบน้ำสปริงเกลอร์

พี่สุรีย์ เล่าให้ฟัง ก่อนหน้าที่จะนำกุหลาบมาปลูกเป็นพืชเสริม ตนและสามีจะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง แต่ด้วยช่วงหลังๆ หน่อไม้ฝรั่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศ และปัญหาราคาที่ขึ้นลงไม่แน่นนอน ในฤดู ส่งผลทำให้บางปีได้ผลกำไรน้อย อีกทั้งการปลูกหน่อไม้ฝรั่งซ้ำในพื้นที่เดิมผลผลิตจะได้น้อยลงทุกปี ทำให้ต้องเว้นช่วงการปลูกออกไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ดินได้ปรับสภาพ และสะสมอาหารใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 2-3 ปี ถึงจะสามารถกลับมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อีกครั้งหนึ่ง ดั้งนั้น ในช่วงระหว่างที่หน่อไม้ฝรั่งไม่สามารถให้ผลผลิต และเกิดโรคนั้น เราจำเป็นต้องหาพืชเสริมที่สามารถบำรุงดิน และสร้างรายได้มาปลูกสลับกับหน่อไม้ฝรั่งแทน

“นอกจากหน่อไม้ฝรั่ง ในชุมชนมีการเพาะปลูกกุหลาบตัดดอกซึ่งใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บดอกขายสร้างรายได้ทุกวัน จึงเกิดความสนใจที่จะนำมาปลูกสลับกับหน่อไม้ฝรั่งบนเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งในช่วงแรกที่ปลูก ความรู้ เทคนิคต่างๆไม่มี จะอาศัยการเรียนรู้จากตำรา และค่อยสังเกตุดูจากคนที่ปลูกอยู่แล้วว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาจนก้าวมาได้ทุกวันนี้ได้”

กลีบดอกหนา แดงสด

 ว่างระบบการผลิต ให้น้ำ ให้ปุ๋ย

เก็บจำหน่าย ส่งขายตลาด

พื้นที่ 1 ไร่ พี่สุรีย์ บริหารจัดการว่างแผนการปลูก หากิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ ความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มาปลูกลงหลุมที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร โดยแต่ละต้นจะปลูกห่างกันประมาณ 60-70 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่างกันประมาณ 150 เซนติเมตร  ทำโคนพรวนดินประคองต้นไม่ให้ลม เมื่อเกิดลมพัดแรงๆ

พี่สุรีย์บอกว่า ในช่วงแรกยังไม่จำเป็นต้องใส่ เนื่องจากพื้นที่ยังมีปุ๋ยเดิมของหน่อไม้ฝรั่งสะสมอยู่แล้ว แต่หลังจากต้นกุหลาบเริ่มสร้างใบ ลำต้นจนสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ดอก ก็ใส่ปุ๋ยเร่งดอก(8-8-24) เดือนละ 2 ครั้ง (วันที่ 1 และ 15 ของเดือน) ควบคู่กับการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากสมุนไพร (มะกรูด ตะไคร้ สะเดาฯลฯ)

ดอกดก ก้านดอกยาว

“ใช้น้ำหมักชีวภาพ มาฉีดพ่นให้กลิ่นดอกกุหลาบเปลี่ยนสลับกับการใช้สารเคมี ซึ่งช่วยป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี ส่วนการเร่งดอก ใบ และต้น จะมีฮอร์โมนรกหมูที่ทำขึ้นมาฉีดพ่น ซึ่งสามารถช่วยทำให้สีดอกสด การแตกกิ่งมีปริมาณมากขึ้น ทำให้ได้จำนวนดอกมากถึง 7,000ดอก /วัน/ไร่ ทำให้ได้ผลที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน”

กุหลาบเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการให้น้ำ  ต้องบริหารจัดการน้ำให้พอดี น้อยเกินไปอาจจะทำให้ต้นโทรม ใบร่วง มากเกินไปก็จะทำให้รากเน่า เกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นพี่สุรีย์จึงใช้ระบบสปริงเกลอร์ ในการควบคุมการให้น้ำ เปิดประมาณ 10-15 นาที/วัน (ช่วงเช้า) ให้วันเว้นวัน เพียงเท่านี้ต้นกุหลาบก็จะให้ผลผลิต มีน้ำหนักดีตลอดทั้งปี

เก็บกุหลาบวันละ 2 รอบ

กุหลาบจะเริ่มให้ผลผลิตได้หลักจากผ่านไปแล้ว 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรผู้ปลูกรอคอยที่เก็บผลผลิตไปส่งขาย  ซึ่งแต่ละวันสามารถเก็บได้ถึง 2 รอบ คือช่วง 08.00 – 09.00 น.(รอบแรก) 12.00 – 13.00 น. (รอบสอง) โดยวิธีการเก็บ จะเด็ดช่วงข้อต่อของขั่ว หรือ ห่างประมาณ 5 เซนติเมตร  ซึ่งดอกที่เก็บจะบานประมาณ 60 เปอร์เซนต์

ในแต่ละวัน กิจกรรมของพี่สุรีย์ กับแปลงดอกกุหลาบตัดดอก ใช้เวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงช่วงเก็บดอก (เช้า-บ่าย) หลังจากนั้นก็จะมีเวลาเหลือพอที่จะมาเก็บเกี่ยววัชพืช ภายในแปลง โดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยเพิ่มแต่อย่างไร

การบรรจุจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้า พี่สุรีย์จะต้องนำดอกกุหลาบที่เก็บแช่น้ำเปล่าเพื่อเพิ่มน้ำหนักจากนั้นก็จะนำมาคัดแยกเกรด โดยแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ ดอกตูม จำหน่ายร้อยละ 30-40 บาท ดอกบาน  จำหน่ายร้อยละ 7-12 บาท โดยจะแพกลงถุงพลาสติกที่มีรูระบายอากาศ ถุงละ 100 ดอก ส่งต่อให้กับพ่อค้าได้

แช่น้ำ เพิ่มน้ำหนัก

“กุหลาบตัดดอก เป็นพืชเสริมที่ไม่ต้องดูแลมาก ใช้แรงงานคนก็น้อย ระยะเวลาการปลูกจนสามารถให้ดอกก็ไม่นาน ตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก ทำให้เรามีรายได้ทุกวันนี้ ที่สำคัญเป็นพืชที่ปลูกแล้วดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้เลยคิดจะปลูกเพิ่มอีก  1 ไร่” พี่สุรีย์กล่าวทิ้งท้าย

สนใจกุหลาบตัดดอก ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์ เจ๊กพัน โทรศัพท์ 08 6175 0654

 

เตรียมคัดแยกเกรด
คัดแยกเกรด บรรจุถุง
พี่สุรีย์ เจ๊กพัน