รู้หรือไม่?! ‘ดาวเรือง’ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำได้

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ
ผมมีความสงสัยว่า ดาวเรือง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำได้ และใช้ส่วนไหนบ้าง ผมทราบเพียงว่าดาวเรืองขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้น แล้วทั้งสองวิธีนี้การขยายพันธุ์วิธีไหนได้ผลดีกว่ากัน ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
วรชัย เหมกำพล
กรุงเทพฯ

ตอบ คุณวรชัย เหมกำพล
ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักกันดี เนื่องจากมีสีสันสดใส ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวได้เร็ว มีอายุสั้นเพียง 60-70 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว นำไปปักแจกันก็อยู่ได้เป็นสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งทุกระดับจะขายได้ราคาดี ทั้งนี้ การขยายพันธุ์ดาวเรืองทำได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ด และ การปักชำ
วิธีการเพาะเมล็ด

กรณีเพาะในกระบะ ใช้วัสดุเพาะประกอบด้วยขุยมะพร้าว ทรายหยาบ ขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1 : 1 : 1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน เกลี่ยวผิวให้เรียบ ให้ระดับผิววัสดุเพาะต่ำกว่าขอบกระบะเล็กน้อย ขีดร่องตื้นให้เป็นรอย ตามแนวกว้าง หรือยาว ตามความเหมาะสม แต่ละร่องห่างกัน 5 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดตามแนวที่ขีดไว้ ให้แต่ละเมล็ดห่างกัน 5 เซนติเมตร แล้วกลบเมล็ดด้วยวัสดุเดียวกัน กลบเบาๆ แล้วรดน้ำตามด้วยฝักบัวเป็นฝอย แล้วคลุมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ช่วยรักษาความชื้น แล้วรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์ เมล็ดจะงอกให้เห็น หลังงอกแล้ว 7-10 วัน จึงถอนกล้านำไปปลูกลงแปลงได้

วิธีปักชำยอด เป็นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดและกิ่ง เพื่อกระตุ้นให้แตกกิ่งด้านข้าง คือเมื่อปลูกต้นกล้าได้ 21-25 วันแล้ว ต้องเด็ดยอดออก ระยะนี้ให้สังเกตว่ามีใบจริง 4 คู่ ที่ส่วนยอดมีใบเล็กๆ ปรากฏให้เห็นอีก 1-2 คู่ ให้เด็ดยอดทิ้งเบาๆ อย่าให้แผลช้ำ นำยอดที่มีความยาว 1-2 นิ้ว ชุบในน้ำยาเร่งรากปักชำลงในวัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของขุยมะพร้าว และขี้เถ้าแกลบ ฝังลึกพอประมาณ กดอัดวัสดุปลูกรอบกิ่งชำพอแน่น ให้ตั้งตัวได้ แต่ละยอดปักห่างกัน 5 เซนติเมตร นำกระบะเก็บในร่ม หมั่นรดน้ำภายใน 1 สัปดาห์ กิ่งชำจะออกรากให้เห็น

ก่อนนำปลูกลงแปลง ให้นำออกมารับแดด 3-4 วัน โอกาสรอดตายจะสูงขึ้น ข้อด้อยของวิธีปักชำ ต้นที่ได้ดอกจะเล็กกว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ด ทำได้ไม่ยากหากใช้ความพยายามครับ

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562