เลี้ยงนกพิราบแฟนซี และความเชื่อของคนเกี่ยวกับโรคที่มากับนกพิราบ (คลิป)

 

คุณนพดล เลาหประเสริฐศิริ เจ้าของร้านรุ่งอรุณ ย่านห้วยขวาง

เลี้ยงนกพิราบแฟนซี พูดถึงสายพันธุ์นกพิราบแฟนซี และความเชื่อของคนเกี่ยวกับโรคที่มากับนกพิราบ

โทรศัพท์ 02-2761013 และ 083-1999839