อะโกลนีมา ไม้ประดับใบอมตะ ขยายพันธุ์และทำตลาดง่าย

คุณธเนศ กรอบทอง เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีใจรักในการปลูกอะโกลนีมาทำให้พัฒนาสวนและปลูกมาเรื่อยๆ พร้อมกับทำงานอื่นเสริมไปด้วย เมื่อความนิยมและราคาไม้กลับมาอยู่ตัวมีการซื้อขายดีขึ้น ทำให้การตลาดค่อยๆ ไปได้ดี ส่งผลให้อะโกลนีมากลายเป็นไม้ประดับที่สร้างรายได้ให้กับเขามาจนถึงวันนี้ ลักษณะอะโกลนีมาที่ลูกค้าชื่นชอบมีสีใบที่แดง ลักษณะใบสั้น กลม ซึ่งแต่ละช่วงความชอบของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี การผลิตไม้บางช่วงจะขึ้นอยู่กับจังหวะที่เหมาะสมด้วยว่าจะได้รับความนิยมตามที่ลูกค้าชื่นชอบมากน้อยเพียงใด